Driehuizen

Er is een fout opgetreden!

Driehuizen

Driehuizen is het kleinste dorp in de Schermer. Het wordt gevormd door een basisschool, kroeg, historische kerk (met sociaal-culturele functie) en handjevol huizen aan de Dorpsstraat. Vanaf eindjaren ’60 van de vorige eeuw is de komst van mensen ‘uit de stad’ een belangrijke ontwikkeling voor Driehuizen. Sociale activiteiten (ijsclub, tafeltennis, biljart en traditionele dorpsactiviteiten) vormen een sterk bindmiddel binnen het dorp.

Driehuizen 525x350

 Driehuizen - Foto Noud Aarden.

Vier eeuwen oud en springlevend

In 2003 vierde het dorp haar 400 jarig bestaan. Maar - zo bleek uit archiefonderzoek - in werkelijkheid bestond het dorp toen al 439 jaar. Het begon met een kleine overhaal om boten van de ene kant over de dijk te tillen naar de andere kant (naar het Schermeer). Dat trok een herberg, vissers, boeren en ambachtslieden aan en een klein gehuchtje ontstond.

Klein begonnen en klein gebleven maar met een rijke historie. Met de drooglegging van de Schermer verschenen er zestien molens aan de horizon, maar die zijn bijna allemaal weer verdwenen. Het waren jaren ‘van arremoed' die het leven in Driehuizen en omgeving karakteriseerden. Dat zou je heden ten dage niet meer zeggen als je het dorpje ziet liggen! ‘Vroeger woonde je in een gat. Nu ben je rijk als je er woont'.

Het kleinste dorp in de Schermer

Een basisschool, een kroeg en een kerk als dorpshuis. Deze drie vormen tezamen met een handjevol huizen aan de dorpsstraat Driehuizen. Daarnaast zijn er diverse dijken die aansluiten op het dorp. Je woont in het dorp óf er buiten, maar je hoort er allemaal bij. Vanaf eind zestiger jaren is de komst van mensen ‘uit de stad' naar het platteland een belangrijke ontwikkeling voor het dorp. In hun kielzog namen (en nemen) deze nieuwe mensen andere gewoonten en levensstijlen met zich mee, die zich doorgaans gemoedelijk mengen met de oorspronkelijke bevolking en gewoontes.

Van katknuppelen tot koekgooien

Sinds jaar en dag is het verenigingsleven van grote betekenis voor Driehuizen en omgeving. De kerk is een bloeiend verenigingsgebouw en samen met de school van grote betekenis voor het dorp. Er zijn maar liefst acht verenigingen actief. De Driehuizer Gemeenschap is een dorpsraad en activiteitencommissie ineen.

Er is een actieve ijsclub zelfs in de zomer, een toneelvereniging, een visclub, tafeltennisvereniging en maar liefst drie biljartgroepen. Daarbij is er een aantal mannen uit het dorp actief betrokken bij de vrijwillige brandweer en zetten vele ouders zich in voor basisschool De Overhael.

Al het werk wat daarbij komt kijken, is van bijzondere betekenis voor de onderlinge verbondenheid en gezelligheid in Driehuizen. Klussendag, katknuppelen, kermis mét toneel, kerstviering, koffieochtend, zwemmarathon (van de ijsclub!) of koekgooien. Het zijn de tradities die Driehuizen rijk is en koestert. En dat allemaal door en voor ongeveer tweehonderd mensen, ruim honderd volwassenen en kinderen in het dorp plus nog een krappe honderd aan de omliggende dijken.

Als je onbekend bent met Driehuizen dan verwonder je je over zoveel activiteit door en voor zo weinig mensen. Maar als je vaker over de brug komt dan weet je niet beter; ‘zo gaan die dingen hier'.

Als je de Driehuizenaren vraagt hoe dat mogelijk is, komen er antwoorden als: het is de saamhorigheid, de gezelligheid, een manier om elkaar tegen te komen. Het is ‘gewoon dat zelse' van dit dorp.

(* Delen van deze tekst komen uit het boek ‘Thuis in Driehuizen. Een gewoon dorp, een verhaal apart').

Meer weten?

Lees meer over Driehuizen op 3hzn.nl/

 

Laatste wijziging: 04 januari 2016