Duurzaam Alkmaar - Warmtenet - extra informatie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Duurzaam Alkmaar - Warmtenet - extra informatie

Duurzaam Alkmaar - Warmtenet - extra informatie

Samen met HVC werkt de gemeente aan de uitbreiding van het warmtenet in de stad. Het warmtenet wordt gevoed met warmte die overblijft na het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale. Bij het verbranden van restafval, materiaal dat voor ruim 50% van biologische of organische oorsprong is, komt veel energie vrij. Hier maakt HVC eerst zoveel mogelijk elektriciteit van. De warmte die dan nog overblijft, gebruikt HVC voor de voeding van het warmtenet.

In 2002 is gestart met de aanleg van het huidige warmtenet. Begin 2015 waren er ruim duizend klanten aangesloten op het twaalf kilometer lange warmtenet. Naast woningen zijn onder andere het AZ stadion, de Telefooncentrale, Stadswerk 072 en bedrijven in de Boekelermeer aangesloten. Zij hebben geen gas- en cv-ketel meer nodig. En bij aansluiting op het warmtenet is er tot 75% minder CO2-uitstoot (voor één huishouden staat dit gelijk aan de plaatsing van 22 zonnepanelen en 14.000 niet gereden autokilometers). En dat is goed voor ons milieu.

Voordelen

De levering van de warmte is tegen het zogenaamde ’niet–meer-dan-anders’ tarief met een korting van 5%. Dit betekent dat de warmte van HVC voor de afnemer voordeliger is dan warmte van een gasgestookte ketel. Mogelijke meevallers in de exploitatie van het warmtenet komen ten goede van extra investeringen in duurzame energie.

Hoe werkt het?

In de afvalenergiecentrale wordt water verhit met de warmte die overblijft na de opwekking van elektriciteit. Het warme water gaat via ondergrondse leidingen naar woningen en bedrijven, waar het wordt gebruikt voor de verwarming. Het afgekoelde water gaat terug naar de afvalenergiecentrale waar het opnieuw wordt verwarmd.

Aanleggen van het warmtenet

De aanleg van de ondergrondse leidingen betekent meestal bestaande bestrating openbreken en op sommige plekken, zoals onder het Noordhollands Kanaal of onder een weg door, een boring uitvoeren. De aanleg combineren wij zoveel mogelijk met werkzaamheden van andere (nuts)bedrijven en leveranciers. Inwoners kunnen bij de aanleg te maken krijgen met enige hinder. Bij nieuwbouwprojecten ligt de grond en de infrastructuur rond te bouwen woningen al open. Het aanleggen van het warmtenet is dan onderdeel van de planning.

Capaciteit van het warmtenet

Eind 2015 zijn er ruim 3600 woningen (of gelijke eenheden) aangesloten op het warmtenet van HVC Alkmaar. Het warmtenet zal in 2018 grotendeels zijn aangelegd. Het heeft dan een lengte van ca. 20 kilometer en ca. 10.000 aangesloten woningen. De bestaande warmtenetwerken in Langedijk en Heerhugowaard zijn dan aangesloten op het warmtenet. Vanaf 2018 verduurzaamt het warmtenet, doordat het warmtenet dan vanuit de Bio Energie Centrale gevoed wordt. De CO2 reductie loopt daardoor op naar 95%.

Het warmtenet heeft een grote capaciteit. Het kan 120.000 woningeenheden van warmte voorzien. Bekijk de film, voor een vooruitblik van de ontwikkeling van het warmtenet.

Bestaande bouw

Het Alkmaarse warmtenet is vrij uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Alkmaar gaat het warmtenet ook bestaande gebouwen van warmte voorzien.
Juist omdat de bestaande bouw met beperkte isolatie doorgaans meer warmte verbruikt, kan aansluiting op het warmtenet een interessante optie zijn. Zo zijn de bestaande ketels van het Petrus Canisius College in Overdie onlangs vervangen door een warmteaansluiting.

Begin 2015 is door een boring het warmtenet in noordelijke richting doorgetrokken onder het Noord-Hollands kanaal. De warmteleidingen zijn doorgelegd tot achter de flat van de Maasstraat, nabij het Zwijnsmeerpad. Hiermee zijn meteen de woningen aan het Jaagpad op het warmtenet aangesloten. De leidingen waren tijdens de bouw van het project Jaagpad namelijk al aangelegd. Hierna zijn vijf flats van Kennemer Wonen aan de Waalstraat, Maasstraat en de Geulstraat aangesloten.

De volgende stap

Eind 2015 is gestart met de uitbreiding van het warmtenet via de Oudorperpolder, langs station Alkmaar Noord en het zwembad de Hoornse Vaart, richting de nieuwbouw in Vroonermeer Noord. De route is zo gekozen dat het zwembad, via een korte aftakking, uiteindelijk ook kan aansluiten. De werkzaamheden in Alkmaar duren naar verwachting tot 2018.

Het is de bedoeling het net uit te breiden naar Langedijk. HVC heeft ook bestaande warmtenetten in Heerhugowaard en Broek op Langedijk met warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Dit zijn kleinere energiecentrales die warmte produceren. Op termijn is koppeling op het warmtenet mogelijk. Dan worden ze nog duurzamer dan ze nu al zijn. Bekijk de overzichtskaart.

Juridisch kader

De gemeente Alkmaar wil dat alle nieuwbouwprojecten waar mogelijk aansluiten op het warmtenet. Om deze ambitie waar te maken, maken wij afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties. Met als basis de aansluitplicht op het warmtenet, die geldt binnen de gemeente Alkmaar. Dit is geregeld in de Bouwverordening 2010 artikel 2.7.3A. Deze verordening is vastgesteld voordat het Bouwbesluit 2012 in werking is getreden. Door het overgangsrecht in het Bouwbesluit, blijft de regeling uit de Bouwverordening 2010 geldig.

Kan mijn woning aansluiten op het warmtenet?

Bekijk de informatie over de aansluitmogelijkheden op www.warmtenetalkmaar.nl

Laatste wijziging: 31 januari 2017