Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Met de investering in de windturbine in Alkmaar heeft DECRA een vliegende start gemaakt. De opgewekte windenergie levert een rendement die opnieuw kan worden gebruikt (revolverend fonds) in nieuwe duurzame projecten. Op deze manier realiseert DECRA een versnelling in de productie van duurzame energie voor de regio. DECRA wil graag dat burgers, bedrijven en lokale energiecoöperaties in de projecten gaan participeren. Op welke manier dat het beste kan, wordt momenteel onderzocht.

 Windturbine

Op zoek naar nieuwe projecten

DECRA is op zoek naar andere innovatieve duurzame projecten in de regio, die zij met haar kennis en financiële middelen tot uitvoering kan brengen. Weet u een dergelijk project, mail dan naar Monic van Eerden: m.vaneerden@hvcgroep.nl.

Bijdragen aan doelstelling

De projecten moeten allen bijdragen aan de doelstelling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en HVC om in 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. Bij financiering en deelname in projecten hanteert DECRA een ruime definitie van het begrip duurzaamheid. Aspecten als regionale werkgelegenheid en innovatie neemt zij mee in de afwegingen. Zo ontstaat een diversiteit aan duurzame projecten.

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en afval- en energiebedrijf HVC willen de duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarom richtten zij in 2014 het stimuleringsfonds DECRA op. DECRA richt zich op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten.
Alle leden hebben een startbedrag (naar rato van het aantal inwoners) ingelegd en HVC levert daarnaast ook haar brede technologische kennis en ervaring van duurzame energieprojecten in (warmte, biomassa, wind, zon en geothermie).

 

Laatste wijziging: 20 april 2016