Echtscheiding

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Echtscheiding

Echtscheiding

Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw echtscheiding is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Deze moet namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit kan ook als u in het buitenland bent getrouwd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Dit besluit heet de echtscheidingsbeschikking.

Een geregistreerd partnerschap kan op twee manieren eindigen:

  • Ontbinding. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij echtscheiding.
  • Beëindiging met wederzijds goedkeuren. De partners laten een verklaring van beëindiging opstellen door een advocaat of notaris.

Wilt u meer weten over echtscheiden of over het ontbinden van een geregistreerd partnerschap? Kijk dan bij Lees meer.

Als u bent gescheiden, stuurt uw advocaat de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Die registreert uw scheiding.

Bent u in het buitenland gehuwd, dan wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.
Woont u in een andere gemeente dan waar u bent getrouwd? Dan informeert de ambtenaar ook uw woongemeente.

Beëindiging partnerschap

De verklaring van beëindiging moet binnen drie maanden na ondertekening worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is voltrokken.

Let op!

De echtscheiding/ontbinding partnerschap is pas rechtsgeldig, nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Een echtscheidingsbeschikking van een huwelijk dat in het buitenland is voltrokken, maar in Nederland is ontbonden, wordt in het register van de Burgerlijke stand van de gemeente Den Haag ingeschreven.

Bij beeïndiging geregistreerd partnerschap: de getekende, door een advocaat of notaris opgestelde verklaring.

Uw partner heeft drie maanden de tijd om tegen de echtscheidingsbeschikking in beroep te gaan. Als u beiden met een advocaat aan de procedure hebt meegedaan, begint de beroepstermijn direct na de dag van de beschikking (uitspraak rechter). In andere gevallen zal de deurwaarder eerst de beschikking bezorgen. Als uw partner niet te bereiken is wordt een advertentie in de krant geplaatst.

Na de beroepstermijn wordt de uitspraak onherroepelijk. Dit gebeurt meteen als beide echtgenoten schriftelijk hebben verklaard dat ze geen hoger beroep instellen.
Uw advocaat moet binnen zes maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden de beschikking laten registreren bij de burgerlijke stand waar u getrouwd bent.

Meer informatie over echtscheiding en alimentatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Zie ook

Wilt u hulp of meer informatie over echtscheiding? Kijk dan op de website van two2tango.