Elektrische oplaadpunten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten

Als u niet op eigen terrein kunt parkeren en opladen, kunt u een verzoek doen voor een oplaadpaal in de openbare ruimte in uw omgeving..

Als u niet op eigen terrein kunt parkeren en opladen, kunt u een verzoek doen tot plaatsing van een oplaadpaal in de openbare ruimte in uw omgeving. Voor een oplaadpunt op eigen terrein, zoals in een garage of op een oprit, gaat u naar commerciële aanbieders.

Aanvragen

Ga naar de portal: https://laadpaal.mrae.nl/ en dien een verzoek in. De gemeente controleert aan de hand van het beleid/voorwaarden en selecteert de verzoeken. Daarna worden de locaties door de gemeente aangewezen. Uw verzoek komt dan op de wachtlijst.

Tip: zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden? Vraag of zij ook een aanvraag indienen. Wilt u een aanvraag doen met een aantal buurtgenoten doe dan in ieder geval allemaal een individuele aanvraag voor de zelfde locatie.

Kosten

Geen

Gebruik

Er zijn inmiddels apps om het gebruik van laadpalen te optimaliseren, bijvoorbeeld de app Social charging. De app verbindt elektrische rijders met elkaar zodat ze heel eenvoudig via de app oplaadpalen kunnen delen met buurtgenoten, collega’s en/of onbekenden.

Download de app via Google play store of de App Store.

Zie ook

Voor een actueel overzicht van huidige en toekomstige laadpunten kunt u kijken op deze pagina.  Door te klikken op een laadpaal ziet u de leverancier en het aantal actieve aansluitingen. Indien het aansluitingen op 0 staat, betreft het een toekomstige paal die binnen enkele maanden wordt aangesloten.

Elektrische fiets opladen

Heeft u een elektrische fiets? In Alkmaar zijn op drie plaatsen oplaadpunten:

  • Fietsenstalling De Overdekte - Canadaplein 11
  • Bonte Bengel - Kerkplein 3
  • Herenweg 47

Nieuwe elektrische oplaadpalen

De gemeente Alkmaar doet mee met een nieuw serie laadpalen van MRA-e. In het laatste kwartaal van 2016 worden opnieuw laadpalen geplaatst. In 2015 zijn er 5 laadpalen geplaatst. En in het voorjaar 2015 zijn er 22 laadpalen geplaatst. Het aantal gebruikers van de elektrische auto's stijgt. Dit betekent dat de oplaadpunten ook vaker bezet zijn. Hou rekening met elkaar en hou een oplaadpunt niet langer bezet dan nodig.

App

Binnenkort lanceert GreenFlux een handige App waarbij u, naast het starten en stoppen van een transactie, het ontkoppelen van de kabel en het virtueel reserveren van een oplaadpunt, u onder andere ook een melding krijgt wanneer de auto vol is en deze dus verplaatst kan worden.

Ook Allego heeft een nieuwe app. Ook benieuwd naar deze Smoov website app? Bekijk de video om te zien hoe Smoov werkt.

Er zijn inmiddels apps om het gebruik van laadpalen te optimaliseren, bijvoorbeeld de app Social charging. De app verbindt elektrische rijders met elkaar zodat ze eenvoudig via de app oplaadpalen kunnen delen met buurtgenoten, collega’s en/of onbekenden.

20% CO2 reductie

Om in 2020 tot 20% CO2 te komen, spannen wij ons in voor het verduurzamen van de stad, het landelijk gebied en de regio. Elektrisch rijden is schoner, stiller en zuiniger en helpt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarom breiden wij het aantal openbare oplaadpalen uit.

Zie ook