Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Elektrische oplaadpunten

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten

Als u niet op eigen terrein kunt parkeren en opladen, kunt u een verzoek doen tot plaatsing van een oplaadpaal in de openbare ruimte in uw omgeving. Voor een oplaadpunt op eigen terrein, zoals in een garage of op een oprit, gaat u naar commerciële aanbieders.

Aanvragen

Ga naar de portal: www.laadpaal.mrae.nl en dien een verzoek in. De gemeente controleert aan de hand van het beleid/voorwaarden en selecteert de verzoeken. Daarna worden de locaties door de gemeente aangewezen. Uw verzoek komt dan op de wachtlijst.

Tip: zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden? Vraag of zij ook een aanvraag indienen. Wilt u een aanvraag doen met een aantal buurtgenoten doe dan in ieder geval allemaal een individuele aanvraag voor de zelfde locatie.

Kosten

Geen

Gebruik

Er zijn inmiddels apps om het gebruik van laadpalen te optimaliseren, bijvoorbeeld de app Social charging. De app verbindt elektrische rijders met elkaar zodat ze heel eenvoudig via de app oplaadpalen kunnen delen met buurtgenoten, collega’s en/of onbekenden.

Download de app via Google play store of de App Store.

Zie ook

Voor een actueel overzicht van huidige en toekomstige laadpunten kunt u kijken op deze pagina.  Door te klikken op een laadpaal ziet u de leverancier en het aantal actieve aansluitingen. Indien het aansluitingen op 0 staat, betreft het een toekomstige paal die binnen enkele maanden wordt aangesloten.

Elektrische fiets opladen

Heeft u een elektrische fiets? In Alkmaar zijn op drie plaatsen oplaadpunten:

  • Fietsenstalling De Overdekte - Canadaplein 11
  • Bonte Bengel - Kerkplein 3
  • Herenweg 47

Laatste wijziging: 13 december 2017