Energiebesparingsmaatregelen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Energiebesparingsmaatregelen

Energiebesparingsmaatregelen

Inwoners

Landelijke subsidieregeling duurzame renovatie

Vanaf oktober 2016 kunnen (alleen nog de) VVE’s  een aanvraag indienen voor het nemen van minimaal 2 isolatiemaatregelen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren

Via het Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen, voor bedragen tot 25.000 euro met een looptijd tot 10 jaar.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren

De lening is een aantrekkelijke mogelijkheid voor VvE’s met tenminste 10 appartementsrechten om energiebesparende investeringen te kunnen financieren.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

Groene leningen

Er zijn instellingen die leningen aanbieden speciaal voor investeringen om de energierekening op een groene manier te verlagen.

Triodos Hypotheek voor duurzame woningen

Deze hypotheek helpt om uw woning energiezuiniger te maken en beloont duurzame woningen met een lager rentetarief. De hypotheekrente is gekoppeld aan de looptijd van de lening en het energielabel van uw woning. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

Laag BTW-tarief (6%) voor toepassen isolatiemaatregelen

Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen, geldt het lage BTW tarief van 6% voor de arbeid.

Ondernemers

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Topsector Energieregelingen

Met deze subsidieregelingen realiseert de Topsector Energie innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen.

Landbouwsubsidies

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven. Op de website van RVO staat een selectie.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector.

EIA, Energie-investeringsaftrek

Met de EIA kan men fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. EIA levert gemiddeld 14% voordeel op.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

MIA, Milieu-investeringsaftrek

Met de MIA profiteert men van een investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.

VAMIL, Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Vamil biedt de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten af te schrijven.

INTERREG North West Europe (NWE)

Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie.

LIFE

Ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Fonds energiebesparing huursector (FEH)

Biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen voor renovatieprojectenmet een zeer hoge energiebesparingsambitie.

Non-profit organisaties

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Subsidie voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties tbv energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

INTERREG North West Europe (NWE)

Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie.

LIFE

Ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Laatste wijziging: 18 juli 2018