Energiebesparingsmaatregelen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Energiebesparingsmaatregelen

Energiebesparingsmaatregelen

Inwoners

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren

Via het Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen, voor bedragen tot 25.000 euro met een looptijd tot 10 jaar.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren

De lening is een aantrekkelijke mogelijkheid voor VvE’s met tenminste 10 appartementsrechten om energiebesparende investeringen te kunnen financieren.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

Hypotheek voor duurzame woningen

Momenteel zijn er meerdere aanbieders van ‘groene’ hypotheken. Zo’n hypotheek helpt om uw woning energiezuiniger te maken en beloont duurzame woningen met een lager rentetarief. De hypotheekrente kan gekoppeld zijn aan de looptijd van de lening en het energielabel van uw woning. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven

Burgers via burgercollectieven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De activiteiten dienen te leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

Innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen

Doel is om ontwikkeling en testen van nieuwe financieringsvormen te ondersteunen, waarmee verduurzamingsmaatregelen voor woningen in eigendom van particuliere woning-eigenaren worden gefinancierd. Door de financieringsvorm te testen kan aangetoond worden dat deze in de praktijk werkt.

Ondernemers

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Topsector Energieregelingen

Met deze subsidieregelingen realiseert de Topsector Energie innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen.

Landbouwsubsidies

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven. Op de website van RVO staat een selectie.

EIA, Energie-investeringsaftrek

Met de EIA kan men fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. EIA levert gemiddeld 14% voordeel op.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

MIA, Milieu-investeringsaftrek

Met de MIA profiteert men van een investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.

VAMIL, Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Vamil biedt de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten af te schrijven.

INTERREG North West Europe (NWE)

Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie.

LIFE

Ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Non-profit organisaties

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Deze regeling geeft 35% subsidie op energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

INTERREG North West Europe (NWE)

Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie.

LIFE

Ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Laatste wijziging: 22 oktober 2019