Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Energiebesparingsmaatregelen

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Energiebesparingsmaatregelen

Energiebesparingsmaatregelen

Inwoners

www.energiesubsidiewijzer.nl/

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Van kracht tot 31 december 2016 en subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

U kunt aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Asbest eraf zonnepanelen erop 2015 - 2016

Tot 1 september 2016 kunnen eigenaren van een voormalig agrarische woning, schuur of gebouw met nog een (oude) agrarische bestemming subsidie aanvragen voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren

Via het Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen, voor bedragen tot € 25.000,- met een looptijd tot 10 jaar.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VVE)

Aantrekkelijke lening voor VvE’s met tenminste 10 appartementsrechten om energiebesparende investeringen te financieren.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

Groene leningen

Er zijn instellingen die leningen aanbieden speciaal voor investeringen om de energierekening op een groene manier te verlagen.

Laag BTW-tarief (6%) voor toepassen isolatiemaatregelen

Voor aanbrengen van isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen, geldt het lage BTW-tarief van 6% voor de arbeid.

Ondernemers

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Van kracht tot 31 december 2016 en subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Aan te vragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Asbest eraf zonnepanelen erop 2015 - 2016

Tot 1 september 2016 kunnen eigenaren van een voormalig agrarische woning, schuur of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming subsidie aanvragen voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Topsector Energieregelingen

Met deze subsidieregelingen realiseert de Topsector Energie innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen.

Landbouwsubsidies

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven. Op de website van RVO staat een selectie.

Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT)

Subsidie voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development in de bedrijfstakken Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek.

Non-profit organisaties

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Regeling is van kracht tot 31 december 2016 en subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Aan te vragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Asbest eraf zonnepanelen erop 2015 - 2016

Tot 1 september 2016 kunnen eigenaren van een voormalig agrarische woning, schuur of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming subsidie aanvragen voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Zonnestroom op maatschappelijk vastgoed

Regeling bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die een zonnestroominstallatie laten plaatsen door een erkend installatiebedrijf.

Terugvragen BTW op aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Regeling Groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers.

 

 

Laatste wijziging: 24 mei 2016