Erf- en perceelafscheiding

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Erf- en perceelafscheiding

Erf- en perceelafscheiding

Erf- en perceelafscheidingen, zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen, hederaschermen (voor klimop) en andere kant- en klare afscheidingen zijn bouwwerken die bouwvergunningsplichtig kunnen zijn. In veel gevallen mag u deze afscheidingen zonder omgevingsvergunning plaatsen.

Overleg met buren
Er geldt in verband met erf- en perceelafscheidingen ook een aantal regels uit het Burgerlijk Wetboek. Als u een heg of een rij coniferen als erfafscheiding wilt planten, heeft u nooit een omgevingsvergunning nodig. Het is wel verstandig om vooraf met uw buren te overleggen over de plaats van de afscheiding. Ook tussen buren onderling gelden er spelregels.
Als u met uw buren tot overeenstemming kunt komen, geldt dat de erfafscheiding precies op de erfgrens mag staan. Zo'n erfafscheiding komt dan met de ene helft op het ene terrein en met de andere helft op het andere terrein te staan. U kunt de kosten in dat geval met uw buren delen, omdat de afscheiding gezamenlijk eigendom is geworden. Als er geen overeenstemming is met de buren, moet de erfafscheiding op eigen terrein worden geplaatst.

Voor het planten van bomen, heggen, heesters en dergelijke op en bij de erfgrens met uw buren geldt volgens het Burgerlijk wetboek:
- dat bomen minimaal twee meter van de erfafscheiding geplant moeten worden;
- dat heggen, heesters en dergelijke tenminste vijftig centimeter van de erfafscheiding geplant moeten worden.

Het Burgerlijk wetboek biedt echter de mogelijkheid dat een gemeente kleinere afstanden voorschrijft. Dit heeft de gemeente Alkmaar in haar Bomenverordening 2017 bepaald. Woont u in de gemeente Alkmaar, dan gelden de volgende afstanden tot de erfgrens:
- bomen moeten minimaal op 0,5 meter van de erfafscheiding geplant worden
- voor heggen en heester geldt geen minimale afstand.

 
Voor- en achterkant benadering
Belangrijk is waar u een schutting of tuinmuur wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een schutting of tuinmuur aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet vergunningsvrij worden gebouwd. Maar ook erfafscheidingen aan de achterkant die direct grenzen aan de openbare weg of groen mogen meestal niet vergunningsvrij worden gebouwd. 
Geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig?
Op uw eigen erf of perceel of tegen de grens van het naburig erf of perceel, mag u vrijwel altijd bouwvergunningsvrij een scheidsmuur of andersoortige afscheiding plaatsen die lager is dan 1 meter. Of het nu aan de voor-, zij- of achterkant is. Ook als de afscheiding hoger is dan 1 meter maar niet hoger dan 2 meter kunt u deze vergunningsvrij plaatsen. De afscheiding moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: bepaalde voorwaarden voldoen. Met de vergunningencheck op het omgevingsloket leest u welke dat zijn.

Wat betekent vergunningsvrij bouwen?

Als uw bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, mag u zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bouwen. Bij vergunningsvrij bouwen zijn de regels in het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de gemeentelijke welstandseisen niet van toepassing. De regels over onder meer veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Bovendien is een “excessenregeling” ingesteld voor bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. U dient het bouwwerk dan alsnog aan te passen, zodat het wel voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit

Elk bouwwerk, ook die waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen  nodig is, dient te voldoen aan het Bouwbesluit. Als achteraf blijkt dat uw bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan dienen de gebreken - eventueel na een aanschrijving van de gemeente - alsnog hersteld te worden.

Erf- en perceelafscheidingen zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen, Hederaschermen (voor klimop) en andere kant- en klare afscheidingen zijn bouwwerken die bouwvergunningsplichtig kunnen zijn. In veel gevallen zult u deze afscheidingen echter bouwvergunningsvrij mogen plaatsen.

Als u een heg of een rij coniferen als erfafscheiding wilt planten, heeft u hiervoor nooit een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Maar u moet natuurlijk ook in die gevallen wel eerst met uw buren overleggen over de plaats van de afscheiding.

Laatste wijziging: 19 juli 2018