Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Erfpacht: koop vol eigendom

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Erfpacht: koop vol eigendom

Erfpacht: koop vol eigendom

Voordelen

De laatste jaren zijn de prijzen van grond in Alkmaar aanzienlijk gestegen. Daarom kan het voor u op langere termijn nog steeds voordelig zijn om uw recht van erfpacht nu om te zetten naar vol eigendom. Het omzetten heeft onderstaande voordelen:

  • u profiteert van de toekomstige eventuele waardestijgingen van de grond
  • u heeft zekerheid over de grondlasten in de toekomst want na afloop van het huidige erfpachttijdvak wordt geen nieuwe erfpachtcanon over de dan geldende grondwaarde vastgesteld
  • de te betalen koopsom ligt door een reductie lager dan de actuele grondwaarde
  • de rente van de (eventuele aanvullende) hypotheek voor de omzetting is aftrekbaar van de belasting
  • er is geen formele toestemming meer nodig om het erfpachtrecht over te dragen aan een ander
  • uw bezit met eigen grond wordt een aantrekkelijker verkoopobject

Als u nog periodiek de erfpachtcanon verschuldigd bent:

  • u hoeft geen canon en geen vergoeding administratiekosten meer te betalen
  • u krijgt niet meer te maken met tussentijdse herziening van de te betalen canon

Bedrijven / kantoren / winkels

Voor bedrijven, kantoren, winkels en garages (zelfstandig object) wordt de vrije marktwaarde berekend als grondwaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van de grond in onbebouwde staat. Voor deze categorie wordt een makelaarstaxatie aangevraagd. De gemeente geeft hierbij geen taxatierichtlijnen mee. Belangrijke waardebepalende factoren in de makelaarstaxatie zijn de ligging en bestemmingsplanmogelijkheden van het terrein.

Appartement en erfpacht

Woont u in een koopappartement en deelt u de grond met andere appartementeigenaren? U kunt dan gezamenlijk met alle eigenaren een offerte aanvragen. Uiteraard kan dit door de vereniging van eigenaren worden gedaan.

Aandachtspunt bij hypotheek

Heeft u een hypotheek? Dan is het hypotheekrecht gevestigd op het recht van erfpacht. Overleg met de hypotheekhouder voordat u tot aankoop van het bloot eigendom overgaat.

Bodemproblematiek

In de nieuwe situatie verandert er niets met betrekking tot de aansprakelijkheid voor een eventuele bodemverontreiniging. Als de gemeente in gebreke was ten tijde van het vestigen van het recht van erfpacht, dan blijft de gemeente aansprakelijk. Bij eventuele vervuiling van de grond nadat het recht van erfpacht is gevestigd, is uiteraard de erfpachter/ eigenaar hiervoor zelf aansprakelijk. Daarom is het niet nodig bij de omzetting een bodemonderzoek te laten uitvoeren. 

Laatste wijziging: 13 februari 2018