Erkenning kind

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Erkenning kind

Erkenning kind

Voor het erkennen van een kind komt u langs bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen. Ook kan elke vrouw (duomoeder) het kind van de moeder (uit wie het kind is geboren) erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de erkenning door een man. Erkenning is dus ook mogelijk voor de geboorte. Ook het kind dat uit een huwelijk van twee vrouwen wordt geboren kan voor de geboorte worden erkend. In dat geval hoeft de duomoeder geen donorverklaring te tonen.

Hoe erkent u een kind?

Voor het erkennen van een kind komt u langs bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak op het Stadskantoor Alkmaar of bel naar 14 072.

Meer informatie

Wilt u meer weten over erkenning en wanneer u een kind kunt erkennen? Kijk dan op ‘Lees meer’.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Wat is erkenning?

Erkenning betekent:

 • U krijgt een zorgplicht en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Bij erkenning van hun eerste kind maken de ouders kenbaar welke achternaam het kind moet krijgen. Deze naam geldt dan voor alle toekomstige kinderen uit deze relatie. Hier is dan geen keuze meer mogelijk. Zolang u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft moet u iedere zwangerschap opnieuw erkennen.

Let op!

Door erkenning heeft u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Wilt u gezamenlijk ouderlijk gezag? Vraag dit dan aan via www.rechtspraak.nl

Wanneer kunt u een kind erkennen?

Erkenning vindt plaats op drie tijdstippen:

 • Tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van een ongeboren kind.
 • Bij de geboorteaangifte.
 • Na de geboorteaangifte, op een moment dat de ouders zelf kiezen.

Wat heb ik nodig om het aan te vragen?

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een bewijs van ongehuwd zijn als de erkenner niet in Nederland ingeschreven staat.

Is het kind in het buitenland geboren? Of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen er meer documenten nodig zijn. Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene nummer van de gemeente 14 072.

Voor de erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • De erkenner moet minimaal zestien jaar oud zijn.
 • Er mogen niet al twee (juridische) ouders zijn.
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.
 • Is het kind 12 jaar? Dan is toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

De moeder (en indien van toepassing ook het kind) moet altijd persoonlijk toestemming geven voor de erkenning (en meekomen naar de afspraak). 
Uitzondering: als men bij de geboorteaangifte wil erkennen en het is het tweede of volgende kind uit deze relatie, dan mag de moeder schriftelijk toestemming geven. Neem voor meer informatie altijd eerst even contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via telefoonnummer 14 072.

Wat zijn de voordelen van erkenning vóór de geboorte?

Erkenning van een ongeboren kind betekent dat u het kind tijdens de zwangerschap erkent.

Het erkennen van een kind vóór de geboorte heeft de volgende voordelen:

 • Vanaf de geboorte heeft het kind een juridische vader.
 • U kunt alvast laten vastleggen welke achternaam het kind bij de geboorte krijgt (naamskeuze is alleen mogelijk bij het eerste kind uit deze relatie).
 • De afstamming tussen het kind en de erkenner staat vast, ook wanneer de man na de geboorte niet meer in staat zou zijn om te erkennen.
 • Bij erkenning door een duomoeder is er geen donorverklaring nodig.