Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Erkenning kind

Home > Inwoners > Burgerzaken > Erkenning kind

Erkenning kind

Wat is erkenning?

Erkenning betekent:

  • U krijgt een zorgplicht en opvoedingsplicht voor het kind.
  • Het kind krijgt erfrecht.
  • Bij erkenning van hun eerste kind maken de ouders kenbaar welke achternaam het kind moet krijgen. Deze naam geldt dan voor alle toekomstige kinderen uit deze relatie. Hier is dan geen keuze meer mogelijk. Zolang u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft moet u iedere zwangerschap opnieuw erkennen.

Let op!

Door erkenning heeft u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Wilt u gezamenlijk ouderlijk gezag? Vraag dit dan aan via www.rechtspraak.nl

Wanneer kunt u een kind erkennen?

Erkenning vindt plaats op drie tijdstippen:

  • Tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van een ongeboren kind.
  • Bij de geboorteaangifte.
  • Na de geboorteaangifte, op een moment dat de ouders zelf kiezen.

 

Laatste wijziging: 22 december 2017