Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Erkenning kind

Home > Inwoners > Burgerzaken > Erkenning kind

Erkenning kind

Voor de erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

  • De erkenner moet minimaal zestien jaar oud zijn.
  • Er mogen niet al twee (juridische) ouders zijn.
  • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Moeder en/of kind moeten persoonlijk toestemming geven voor de erkenning. Uitzondering: als men bij de geboorteaangifte wil erkennen en het is het tweede of volgende kind uit deze relatie, dan mag de moeder schriftelijk toestemming geven. Neem hierover contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand op telefoonnummer 14 072.

Laatste wijziging: 22 december 2017