Exploitatie- en terrasvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Exploitatie- en terrasvergunning

Exploitatie- en terrasvergunning

Informatie over exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf of terras is een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.

Nodig om aan te vragen

Aanvragen

Bel 14 072 voor het opvragen van het aanvraagformulier bij een medewerker van vergunningen en subsidieverlening.

Wachttijd

Na het indienen van een complete aanvraag hoort u binnen acht weken of u de vergunning krijgt.

Kosten

Voor de exploitatievergunning worden leges geheven.

Horecabedrijf

Dit is een besloten ruimte waarin bedrijfsmatig dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Bijvoorbeeld: café, cafetaria, snackbar, restaurant. Hiervoor is een exploitatievergunning nodig. In de vergunning worden onder meer de openings- en sluitingstijden opgenomen en beschreven wat de bedrijfsvoering is. De vergunning is:

  • niet overdraagbaar;
  • onbeperkt geldig, maar vervalt bij wijziging van de bedrijfsvoering of het bedrijf zelf.

Geldende wet- en regelgeving