Gast van de raad

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gast van de raad

Gast van de raad

Weet u hoe de Alkmaarse politiek precies werkt? Welke beslissingen door de gemeenteraad worden genomen en welke onderwerpen momenteel de agenda beheersen? Wilt u eens ervaren dat politiek alles behalve saai is, te meer omdat de onderwerpen op de raadsagenda u heel direct aangaan? De gemeenteraad van Alkmaar nodigt u graag uit om eens speciale gast te zijn bij een raadsvergadering.

Presentatie lokale politiek

Voorafgaand – om 17.00 uur – aan de vergadering houden twee raadsleden een presentatie over de werking van de lokale politiek en wordt de agenda van die avond doorgenomen. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om met hen van gedachten te wisselen over Alkmaarse aangelegenheden. Vervolgens neemt u plaats op de publieke tribune, van waar u de vergadering volgt. In de pauze en na afloop van de vergadering kunt u met raadsleden spreken.

Meld u aan

Als u inwoner van Alkmaar bent, 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in deelname, stuur dan een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar raadsgriffie@alkmaar.nl of een briefje naar Raadsgriffie/Gast van de Raad, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Raadsinformatie

De gemeente publiceert data van de gemeenteraads- en commissievergaderingen in UIT DE GEMEENTERAAD/Stadskrant en op de website www.alkmaar.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook de agenda's terug. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. U bent altijd van harte welkom.

Laatste wijziging: 04 juni 2018