Gedempte Nieuwesloot 161-167

Waar bent u naar op zoek?

Cultuur en Historie > Opgravingenkaart > Gedempte Nieuwesloot 161-167

Gedempte Nieuwesloot 161-167

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 1995 Gedempte Nieuwesloot 161-167 (95GNI) wgra007d

In augustus 1995 werd door de gemeente een archeologisch onderzoek verricht op de hoek Gedempte Nieuwesloot / St. Laurensstraat. In de Oude Duinzanden werd een dunne bewoningslaag gevonden die overeenkomt met een akkerlaag die Cordfunke in 1969 al ontdekte bij het huidige Canadaplein (sloop van het voormalige Landbouwhuis) en die uit de IJzertijd dateert. Deze akker bevindt zich onder een laag stuifzand uit de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. De eerste middeleeuwse bewoning in de binnenstad is hier in 1970 vlakbij gevonden op de binnenplaats van het Hooge Huis en wordt gedateerd in de 10de eeuw. Ook tijdens onze opgraving zijn sporen gevonden uit deze periode, maar het onderzochte oppervlak was te klein om uit de paalsporen een huisplattegrond te kunnen afleiden.
Vervolgens was het terrein in de 11de of 12de eeuw doorgraven door een opvallend brede en diepe gracht, die ongeveer ter hoogte van de huidige Schoolstraat afboog naar het zuiden, richting Grote Kerk. De gracht was (op ca. 1 meter onder het toenmalige maaiveld gemeten) maar liefst 7-8 meter breed en ca 2 m diep. Gezien de omvang moet het een verdedigingsgracht zijn geweest. Deze heeft blijkbaar de oudste fase van het erf van het Hooge Huijs omgeven, dat dus de vorm van een versterking heeft gehad. Verondersteld wordt, dat dit huis door de graaf kan zijn gesticht.
De sloot/gracht werd begin 14de eeuw gewijzigd. Toen werd hij enkele meters meer naar het noorden verlegd, in de lijn van de huidige Nieuwesloot. Hij was in later tijd zeer breed, tot aan de overkant van de huidige straat (12 à 14 m). Eind 14de eeuw werd de sloot versmald door de aanleg van een weg langs de zuidkant (demping van de sloot in ons opgravingsterrein) en er verrees een zware bakstenen tuinmuur van de tuin van het Hooge Huis.
In de 15de eeuw werd de tuinmuur gesloopt en kwam er een gebouw met de lengte-as parallel aan de Nieuwesloot. Dit gebouw was met tussenmuren in aparte ‘kamers’ (één-kamer-woningen) verdeeld. Deze worden in 1511 in schriftelijke bronnen vermeld als huurwoningen. Het gebouw staat nog afgebeeld op de stadsplattegrond van Drebbel van 1597. De erachter gevonden beerput leverde vondstmateriaal op uit de 15de en 16de eeuw. In de 17de eeuw kwamen er nieuwe aparte huizen. Hiervan zijn zowel de funderingen als de beerputten aangetroffen.

1995 Gedempte Nieuwesloot 161-167 (95GNI) fbor002ah

Klik hier voor: opgravingsfoto's Gedempte Nieuwesloot 161-167  
Klik hier voor: vondsten Gedempte Nieuwesloot 161-167

Laatste wijziging: 07 oktober 2011