Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Parkeren > Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u een handicap heeft en:

 • beschikt over een motorvoertuig of brommobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart heeft;
 • een geldig rijbewijs bezit; 
 • niet meer dan 50 meter kunt lopen;
 • u geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft;
 • er in de omgeving van uw woonadres of werkadres weinig parkeergelegenheid is.

Hoe vraag ik het aan?

Vul het aanvraagformulier in. Voeg de volgende documenten bij:

 • een kopie van uw geldige rijbewijs; 
 • een kopie van het kentekenbewijs, deel II; 
 • een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart.

De documenten mailt u naar wmo@alkmaar.nl of stuurt u naar gemeente Alkmaar, Wmo-loket, Postbus 53, 1800 BC  ALKMAAR.

Kosten

Zie tarievenlijst.

Procedure

De gemeente stuurt uw documenten door naar een medische deskundige. U ontvangt een uitnodiging voor een medische keuring. Een keuringsarts keurt u en brengt een advies uit. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toewijzing of afwijzing van de parkeerplaats.

Termijn en aanleg

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer acht weken. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u een nota. U kunt per bank betalen of contant. Betaalt u contant, maak daarvoor digitaal een afspraak. Heeft u betaald, dan maken en publiceren wij een besluit. We leggen binnen acht weken de parkeerplaats aan. We zorgen ook voor het onderbord met daarop uw kenteken.

Contact

Heeft u vragen? Bel met 14 072.

Persoonsgebonden

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is persoonsgebonden. Alleen uw auto mag op de parkeerplaats staan. De gemeente wijst een gehandicaptenparkeerplaats toe aan een bestuurder. Vrijwel nooit aan een passagier.

Beëindiging

Het recht op de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vervalt:

 • als u geen handicap meer heeft;
 • als u geen geldig rijbewijs meer heeft;
 • bij overlijden;
 • bij verhuizing naar een andere gemeente.

Meld dit zo snel mogelijk bij de gemeente.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

Zie ook

overzichtskaart van gehandicaptenparkeerplaatsen