Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Geheimhouding persoonsgegevens

Home > Inwoners > Burgerzaken > Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

Verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld en ook noodzakelijk voor een soepel draaiende overheidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld. Als u een verzoek indient om geheimhouding van uw gegevens, dan mogen wij geen verstrekking doen aan de derden die wij hebben aangewezen.

Hoe dien ik een verzoek verstrekkingsbeperking in?

  • Digitaal
    Regel het via uw DigiD

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geldigheid

Als de verstrekkingsbeperking is geregistreerd in uw huidige woongemeente, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht. U hoeft dus niet opnieuw een verzoek te doen omdat de registratie van de verstrekkingsbeperking met u 'meeverhuist'.

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Verhuizing doorgeven

Laatste wijziging: 14 december 2017