Geluidskaart regio Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Geluidskaart regio Alkmaar

Geluidskaart regio Alkmaar

Voor de Europese Unie is voor de regio Alkmaar de blootstelling aan omgevingslawaai geïnventariseerd. Om dit in beeld te brengen zijn geluidskaarten gemaakt.

In opdracht van de Europese Unie is voor de regio Alkmaar de blootstelling aan omgevingslawaai geinventariseerd. Om dit in beeld te brengen zijn geluidskaarten gemaakt door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Deze geluidsbelastingkaarten zijn nu voor iedereen in te zien.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk alsook voor Castricum, Graft-De Rijp en Schermer. De geluidskaarten zijn onder andere tot stand gekomen op basis van computer simulatie berekeningen. Met behulp van een theoretisch model is berekend wat de geluidbelasting is van belangrijke geluidbronnen (wegverkeer, spoorwegen, luchtvaart of industrie) op woningen, scholen en ziekenhuizen. Hieruit is het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en mensen die in hun slaap gestoord worden bepaald. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat wegverkeer de belangrijkste bron van geluidsoverlast is voor de regio Alkmaar. De kaarten moeten elke vijf jaar worden geactualiseerd.

Beleving van inwoners

Om naast de berekende geluidbelasting, ook inzicht te krijgen in de daadwerkelijk ondervonden hinder van inwoners, is binnen gemeente Alkmaar enige tijd geleden een enquête verzonden. Met de resultaten van deze enquête en de berekende geluidbelasting uit de geluidsbelastingkaarten kan een goed beeld worden geschetst over de geluidshinder in Alkmaar. Aan de hand van deze resultaten wordt een actieplan opgesteld met als doel de geluidbelasting en daarmee het aantal gehinderden te beperken. Hierbij kan bijvoorbeeld besloten worden tot het nemen van geluidswerende maatregelen, als het plaatsen van geluidsschermen. Het actieplan moet, net als de geluidsbelastingkaarten, elke vijf jaar worden geactualiseerd.

Duurzaamheid

Het voorkomen van geluidshinder is een belangrijke doelstelling voor Alkmaar. Een prettige leefomgeving draagt namelijk bij aan een betere stad en gezonde inwoners. Overlast van geluid kan de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Wethouder Duurzaamheid, Jan Nagengast (CDA): ‘Als je naar een duurzame stad streeft, dan is tegengaan van geluidshinder daarbij ook van belang.’  

Zie ook

Geluidswagen gebruiken

Geluidsapparatuur in horecabedrijven