Gemeentegrond kopen of huren

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Gemeentegrond kopen of huren

Gemeentegrond kopen of huren

Gemeentegrond kopen of huren kunt u via de vakgroep Vastgoed. Hier leest u daar meer over.

Wilt u grond van de gemeente Alkmaar kopen of huren? Bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding? Dat kan. Het gaat dan niet om bouwkavels of in erfpacht uitgegeven grond.

Aanvragen
Procedure
Voorwaarden en wetgeving
Bouwen
Wachttijd
Kosten
Contact

Aanvragen

Via een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Upload bij dit formulier een duidelijke situatietekening.

Procedure

Wij toetsen uw verzoek op de aanwezigheid van openbare nutsvoorzieningen, verkeerstechnische bezwaren en eventuele esthetische bezwaren. Daarbij geldt dat we de grond niet verkopen of verhuren als:

  • de grond deel uitmaakt van structureel, ecologisch of functioneel of beeldbepalend groen;
  • in de grond gemeentelijke kabels en leidingen liggen;
  • er versnippering ontstaat;
  • de verkeersveiligheid in gevaar komt;
  • door de aankoop of huur onlogische erfgrenzen ontstaan;
  • de aankoop of huur niet past binnen de strategische overwegingen van de gemeente.

Voldoen percelen grond niet aan de voorwaarden, dan verkoopt de gemeente geen grond. Het is dan eventueel wel mogelijk om te huren.

Voorwaarden en wetgeving

Zie Nota Grondprijzen.

Bouwen

Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond. De volgende voorwaarden gelden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U heeft een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.
  • Bent u geen eigenaar van de grond en heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan eigenaar van het bouwwerk. Dit heet in juridische termen "natrekking".

Wachttijd

Wij streven er naar verzoeken binnen een termijn van 12 weken af te handelen.

Via voortgangsberichten die u per mail ontvangt houden wij u op de hoogte van de behandeling van uw verzoek.

Kosten

Aan het behandelen van uw verzoek zijn geen kosten verbonden. Bekijk de verkoopprijzen en verhuurprijzen in de nota grondprijzen (pdf 1,44 MB).

Contact

Heeft u vragen? Bel 14 072 en vraag naar de vakgroep Vastgoed.

DigiD logo Je eigen inlogcode voor de hele overheid