Gemeentelijke huisvestingsregels voor detailhandel

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Gemeentelijke huisvestingsregels voor detailhandel

Gemeentelijke huisvestingsregels voor detailhandel

Detailhandel
In de binnenstad en Overstad vind je een grote diversiteit aan detailhandel. Daarnaast zijn er ook diverse winkelcentra in Alkmaar, zoals Winkelcentrum De Mare, Winkelcentrum De Hoef en Overdie. U kunt zich daar vestigen in een pand met de bestemming ‘detailhandel’. Nieuwe (losse) winkels in bijvoorbeeld woongebieden of agrarische gebieden zijn niet toegestaan. Verder moet u bij vestiging rekening houden met de volgende regelingen:

  • U moet op Overstad en Kooimeerplaza minimaal een ruimte met 1.000 m2 verkoopvloeroppervlakte betrekken.
  • Detailhandel op bedrijventerreinen, kantorenterreinen en in uw huis is niet toegestaan. Een uitzondering is de detailhandel in ‘ABC-goederen’ (ABC staat voor auto’s, boten en caravans); die is toegestaan op bepaalde bedrijventerreinen.

 

Contact
Bovenstaand is een globale beschrijving van het gemeentelijk beleid. Voor de precieze criteria, begeleiding en advisering met betrekking tot bedrijfshuisvesting kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.

Laatste wijziging: 25 juli 2014