Gemeentelijke huisvestingsregels voor kantoren en bedrijven

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Gemeentelijke huisvestingsregels voor kantoren en bedrijven

Gemeentelijke huisvestingsregels voor kantoren en bedrijven

Kantoren en bedrijven
Kantoren en bedrijven zijn gevestigd op locaties die daarvoor speciaal ontwikkeld zijn. Op deze aangewezen plekken wil de gemeente gelijksoortige bedrijvigheid zoveel mogelijk bij elkaar huisvesten. In het kantorenbeleid zijn drie locaties aangewezen: de beide stationsgebieden en de omgeving bypass Boekelermeer/ Kooimeerplein. Op een aantal bedrijventerreinen zijn kleine kantoren tot 750 m2  toegestaan met een clustering van maximaal 3.000 m2. In de binnenstad of in woonwijken zijn soms ook kleine kantoren en bedrijven gevestigd. Dit is alleen toegestaan als dit binnen een bestemmingsplan zo geregeld is.

 

Contact
Bovenstaand is een globale beschrijving van het gemeentelijk beleid. Voor de precieze criteria, begeleiding en advisering met betrekking tot bedrijfshuisvesting kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.

Laatste wijziging: 14 december 2017