Gemeentelijke huisvestingsregels voor bedrijf aan huis

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Gemeentelijke huisvestingsregels voor bedrijf aan huis

Gemeentelijke huisvestingsregels voor bedrijf aan huis

Bedrijf aan huis
U kunt ook een onderneming vanuit uw huis beginnen. De gemeente Alkmaar staat in principe positief tegenover werken aan huis. Wel is daaraan een aantal regels verbonden. Het uitoefenen van zogenaamde vrije beroepen in een woning is mogelijk als:

  • De woonfunctie behouden blijft (praktijk aan huis).
  • Het woonmilieu niet onevenredig wordt aangetast.

Overige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten zijn vanuit huis alleen mogelijk als:

  • Een relatief klein gedeelte van de woning voor de activiteiten wordt gebruikt.
  • Geen overlast (parkeer- en stankoverlast, geluidshinder etc.) voor de buurt wordt verwacht.
  • Er géén sprake van detailhandel is.

Ook in veel bestemmingsplannen is aangegeven wat de regels zijn voor een praktijk aan huis. Kijk via bestemmingsplannen wat de regels voor uw woning zijn.

Contact
Heeft u nog vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of stel uw vragen per mail via omgevingsvergunning@alkmaar.nl

Laatste wijziging: 17 mei 2019