Gemeentewapen Graft-De Rijp

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Gemeentewapen Graft-De Rijp

Gemeentewapen Graft-De Rijp

Gemeentewapen Graft-De Rijp

Beschrijving van het gemeentewapen verleend bij Koninklijk Besluit van 16 december 1970, nr. 15

"Golvend" doorsneden

1. gedeeld: in azuur twee boven elkaar geplaatste zilveren haringen, gegeld van keel, met ieder boven de kop een gouden kroon van drie bladeren van sinopel bezaaid met penningen van zilver

2. in sabel een walvis van zilver, spuitend van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Toelichting

Toen de gemeenten Graft en De Rijp op 1 augustus 1970 na een eeuwenlange scheiding weer werden samengevoegd, ontstond behoefte aan een nieuw wapen.

Het nieuwe wapen bestaat uit drie delen:
 1. boven links twee gekroonde zilveren haringen, zoals in het oude Rijper wapen, als herinnering aan het belangrijke aandeel dat de gemeente eeuwenlang heeft gehad in de haringvisserij.

2. rechts een groen veld, bezaaid met penningen van zilver. Deze penningen willen de 'bootsgezellenbeurzen' of 'zeevarende buidels' in herinnering brengen. Dit waren onderlinge verzekeringsfondsen, bedoeld om de zeelieden bijstand te verlenen, ingeval ze in handen van zeerovers raakten. De fondsen van Graft, Noordeinde, Oost-Graftdijk en West-Graftdijk bestaan nog steeds, uiteraard met een gewijzigde doelstelling. De penningen zijn op groen veld geplaatst om daarmee tot uitdrukking te brengen dat, vooral in Graft, de veehouderij ook een belangrijke bedrijfstak is.

3. de onderste helft vertoont een spuitende walvis en doelt op de walvisvaart die tussen 1640 en 1795 vanuit de gemeente werd bedreven. In dit verband is het interessant te vermelden dat de eerste Hollandse harpoenier, varende op Groenland, een Rijper ingezetene was, genaamd Marten Michielszoon. Het schild is golvend doorsneden om aan te geven dat men in de gemeente van de zee afhankelijk was. Het wapen wordt tenslotte gedekt met een gouden kroon, bedoeld als versiering.

Laatste wijziging: 04 augustus 2014