Gevaarlijke stoffen vervoeren

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Informatie over het vervoeren van gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, in de gemeente Alkmaar.

Hoe vraag ik het aan?

Stuur een mail naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl 
Vermeld het volgende:

  • de reden waarom u het vervoer niet anders kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.
  • voor welke datum of periode u ontheffing vraagt
  • om welke gevaarlijke stoffen het gaat (vermeld het UN-nummer, de stofnaam en de classificatiecode)
  • de naam en het adres van het bedrijf waar u de stoffen wilt afleveren.

Kosten

Voor een ontheffing van het vervoersverbod betaalt u leges.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het vervoeren van gevaarlijke stoffen? Kijkt u dan op de tab 'Lees meer'.

Het vervoer van bepaalde soorten gevaarlijke stoffen op andere wegen dan die voor dat transport zijn aangewezen, is verboden. Ook vuurwerkleveranties vallen hieronder.

De rijks- en provinciale wegen en de wegen van de ring Alkmaar zijn aangewezen als route voor het transport van deze gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat vervoer van deze gevaarlijke stoffen in principe niet binnen de bebouwde kom wordt toegestaan. Indien u van de genoemde route moet afwijken, kunt u (als bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod.

Zie ook

Vuurwerk, opslag consumentenvuurwerk