Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoer van bepaalde soorten gevaarlijke stoffen op andere wegen dan die voor dat transport zijn aangewezen, is verboden. Ook vuurwerkleveranties vallen hieronder.

De rijks- en provinciale wegen en de wegen van de ring Alkmaar zijn aangewezen als route voor het transport van deze gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat vervoer van deze gevaarlijke stoffen in principe niet binnen de bebouwde kom wordt toegestaan. Indien u van de genoemde route moet afwijken, kunt u (als bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod.

Laatste wijziging: 14 december 2017