Gevonden voorwerpen, wet-en regelgeving

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Gevonden voorwerpen, wet-en regelgeving

Gevonden voorwerpen, wet-en regelgeving

Wet- en regelgeving
Gevonden voorwerpen zijn roerende zaken die wel aan een eigenaar toebehoren, maar waarvan de eigenaar het bezit is verloren. Het gaat hierbij dus om ‘onbeheerde voorwerpen’. Iedereen is bij wet verplicht om een gevonden voorwerp bij het gemeentelijke meldpunt te melden. De vinder is vrij om de zaak bij zich te houden of om het in bewaring te geven bij Bureau Gevonden Voorwerpen. De vinder van de gevonden zaak die aan deze verplichtingen voldoet, kan op verzoek na 1 jaar eigenaar worden als de eigenaar zich niet meldt.

Bewaartermijnen
Voorwerpen met een dagwaarde lager dan € 450 worden drie maanden bewaard. Voorwerpen met een dagwaarde die hoger is dan € 450 worden 1 jaar bewaard. Wanneer de eigenaar van goederen die in bewaring zijn gegeven, zich niet binnen de hiervoor genoemde termijnen meldt en die goederen niet door de vinder worden opgeëist, mag de gemeente deze goederen verkopen, weggeven of vernietigen.

Eigenaar worden?
Als u dat wilt, informeert de gemeente u als de eigenaar van het voorwerp niet gevonden is. Als er zich na een jaar nog geen eigenaar van het voorwerp gemeld heeft en u hebt aangegeven dat u eigenaar wilt worden ontvangt u daarover bericht. U krijgt dan een brief waarin u wordt verzocht om zich binnen een maand bij de gemeente te melden om rechtmatige eigenaar van het voorwerp te worden.

Zelf bewaren
U kunt er dus voor kiezen het voorwerp bij de gemeente achter te laten. In dat geval heeft u geen onderhoudsverplichtingen; de gemeente draagt zorg voor het voorwerp. Als u het voorwerp zelf bewaart, moet u wel voor het onderhoud ervan zorgen. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele aantoonbare onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen een maand te vergoeden. Als de eigenaar niet op tijd betaalt dan wordt de beheerder de eigenaar.

Gevonden of verloren voorwerpenloket

Laatste wijziging: 03 juli 2012