Grafuitgifte en -onderhoud

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Grafuitgifte en -onderhoud

Grafuitgifte en -onderhoud

Begraafplaatsen in gemeente Alkmaar

 • Alkmaar, Westerweg, met een islamitisch gedeelte, in beheer gemeente.
 • Alkmaar, Joodse begraafplaats aan de Westerweg, in beheer van de Nederlands Israëlitische Gemeente Alkmaar.
 • Alkmaar, katholieke begraafplaats aan de Prins Bernhardlaan, in beheer bij stichting St. Barbara.
 • De Rijp, algemene begraafplaats, Grote Dam 6.
 • Driehuizen, begraafplaats met urnenmuur, Driehuizen 17.
 • Graft, algemene begraafplaats, Raadhuisstraat 24.
 • Grootschermer begraafplaats met urnenmuur, Zuideinde 5.
 • Koedijk, Kerkelaan, in beheer gemeente.
 • Markenbinnen, algemene begraafplaats, Dorpsstraat 43.
 • Oostgraftdijk, algemene begraafplaats, Oostgraftdijk 45.
 • Oterleek, begraafplaats met urnenmuur, Dorpsstraat 65.
 • Oudorp, Herenweg hoek Kerklaan, in beheer gemeente; tot medio 2016 geen uitgifte van nieuwe graven.
 • Oudorp, katholieke begraafplaats aan de Herenweg, in beheer van RK parochie St. Laurentius te Oudorp.
 • Schermerhorn, RK begraafplaats met urnenmuur, Oostmijzerdijk 3.
 • Schermerhorn, algemene begraafplaats met urnenmuur, Oosteinde 2.
 • Stompetoren, begraafplaats met urnenmuur, Noordervaart 122.
 • Westgraftdijk, algemene begraafplaats, Graftdijkplein 4.

Twee soorten graven

Er bestaan twee typen graven:

 • gemeenschappelijke (algemene) graven
 • particuliere graven

Gemeenschappelijk graf

Bij een gemeenschappelijk graf worden meerdere personen van verschillende families begraven. Er zijn zowel gemeenschappelijke graven voor volwassenen als voor kinderen. De termijn van uitgifte van een gemeenschappelijk graf is tien jaar, en kan daarna niet verlengd worden.

Bij een particuliergraf (ook wel aangeduid als eigen of familiegraf), heeft de rechthebbende de mogelijkheid te bepalen wie er in het graf worden begraven. Doorgaans zijn dit leden van één familie. De termijn van uitgifte van een particuliergraf is in beginsel twintig jaar. Hierna kan de huurtermijn van het graf telkens met vijf of tien jaar worden verlengd.

Particuliere kindergraven en een islamitisch gedeelte

Op de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Westerweg, Alkmaar, is een speciaal kindergrafveld ingericht. Op deze begraafplaats is ook een islamitisch gedeelte ingericht voor zowel volwassenen als kinderen.

Urnentuin

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Westerweg, Alkmaar is een urnentuin ingericht voor het bijzetten van asbussen. De urnentuin bestaat uit een urnenmuur (columbarium) en urnengraven (kelders). Daarnaast is het mogelijk dat een asbus wordt bijgezet in een particulier graf. Op de gemeentelijke begraafplaats te Koedijk zijn urnenzuilen voor het doen bijzetten van asbussen. De begraafplaatsen in Schermer hebben allen een urnenmuur.

Algemeen gedenkmonument

Op de begraafplaats aan de Westerweg, Alkmaar en de Herenweg in Oudorp is een algemeen gedenkmonument aanwezig. Hierop kan een ieder een plaquette laten aanbrengen ter nagedachtenis van een dierbare. Dit kan zijn van een persoon waarvan het graf is geruimd, de as is verstrooid of elders is begraven.

Gedenktekens en grafbeplanting

Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning vereist. De voorschriften die zijn vastgesteld voor wat betreft afmetingen, materiaalgebruik en wijze van het aanbrengen van grafbedekking zijn verkrijgbaar bij het kantoor van de begraafplaatsen. Op de begraafplaats aan de Westerweg is ook een kindermonument aanwezig.

Kosten

Voor de grafrechten en het onderhoud van de graven en het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen is een bijdrage verschuldigd, die bij uitgifte van het graf wordt afgekocht. Verlenging is mogelijk voor een periode van vijf of tien jaar. 

Openingstijden

De begraafplaatsen zijn alle dagen van het jaar opengesteld van 09.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 oktober tot en met 30 april van 09.00 tot 16.00 uur en van 1 mei tot en met 30 september van 09.00 tot 21.00 uur. De tijd van begraven en het bijzetten van urnen is op werkdagen 09.00 – 16.00 uur en op zaterdag 09.00 – 12.00 uur, feestdagen uitgezonderd.

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met het kantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen, Westerweg 250, 1815 JK Alkmaar:
Telefoon/fax 072 548 9260
E-mail: begraafplaats@alkmaar.nl
Het kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 tot 14.00 uur.

Laatste wijziging: 26 maart 2018