Gratis WiFi voor bezoekers centrum van Alkmaar

Er is een fout opgetreden!

Gratis WiFi voor bezoekers centrum van Alkmaar

Alkmaar biedt gratis WiFi aan in het centrum van Alkmaar.

Het doel is bewoners en bezoekers te faciliteren en Alkmaar te presenteren als aantrekkelijke, gastvrije en moderne ontmoetingsstad. Victor Kloos (OPA), wethouder Economische Zaken: “Wat is er nou mooier dan toeristen die de Alkmaarse Kaasmarkt over de hele wereld promoten door foto’s te verspreiden via de social media? Op deze manier wordt Alkmaar steeds meer ontwikkeld als winkelstad en toeristische trekpleister. Dat kan de gemeente echter niet alleen. Hierin speelt zij slechts een faciliterende rol richting ‘everywhere and anytime online’. Daarna is het ook een taak van ondernemers om hierop in te spelen en toekomstproof te worden en te blijven.”

Samenwerking

In het voortraject heeft de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met marktpartijen opgezocht. Samen met belanghebbenden in de binnenstad (winkeliers, horeca, VVV, Alkmaar Marketing) is nagedacht over de vraag hoe draadloos internet kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor zowel Nederlandse als buitenlandse bezoekers. Zo wordt de economie in de binnenstad gestimuleerd, wat positief is voor de gemeente, de ondernemers én de inwoners.

De aanleg van een WiFi netwerk in een monumentale stad is niet eenvoudig. Door te starten met de belangrijkste loopstroom door de binnenstad (Waagplein – Langestraat – Canadaplein) kan de gemeente samen met andere partijen ervaring opdoen en inzicht verkrijgen in de bezettingsgraad, de hoeveelheid dataverkeer, de tevredenheid van gebruikers en de kosten en opbrengsten.

Het gekozen gebied is een geschikte plek gebleken voor de start van de pilot. Enkele gebouwen zijn in eigendom van de gemeente en onder het gebied ligt grotendeels een glasvezelring. Daarnaast kan de invloed van grote evenementen, zoals de Kaasmarkt en Zomer op het Plein, op het netwerk worden getest.

Laatste wijziging: 05 januari 2016

Er is een fout opgetreden!