Groot Nieuwland 006-016

Waar bent u naar op zoek?

Cultuur en Historie > Opgravingenkaart > Groot Nieuwland 006-016

Groot Nieuwland 006-016

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 2000 Groot Nieuwland 06-16 (00GRO)_kinderschoen

leren kinderschoentje uit gracht (15de eeuw)

Eind april/begin mei 2000 werd onderzoek gedaan op een bouwlocatie tussen het Groot Nieuwland (6 t/m 16) en de Bloemstraat (23/25). Op een diepte van -0.70 NAP werden de be-schoeiingen aangetroffen van een gracht, die was gelegen tussen de Bloemstraat en het Groot Nieuwland. De gracht liep parallel met deze twee straten. De oorspronkelijke breedte van de gracht bedroeg in de eerste helft van de 15de eeuw ruim zes meter. Later in die eeuw werd de gracht versmald door aan de oostzijde een nieuwe beschoeiing te plaatsen. Aan de hand van het vele vondstmateriaal dat tussen de twee beschoeiingen werd gevonden, kon worden geconcludeerd dat dit in de tweede helft van de 15de eeuw moet zijn gebeurd. De aanleiding voor deze versmalling was dat de oorspronkelijke beschoeiing het had begeven. Op diverse plekken lag deze beschoeiing plat op de grachtbodem. Uit de grachtbodem kwam veel vondstmateriaal dat kon worden gedateerd vanaf ca. 1400 t/m de 16de eeuw. In de tweede helft van de 15de eeuw is de gracht ook gedeeltelijk gedempt. Op de kaart van Jan van Deventer uit 1560 is te zien dat de gracht komende van de Oudegracht sindsdien ongeveer halverwege de huidige Bloemstraat eindigde. In de opgraving werd van deze inkorting van de gracht een beschoeiing gevonden dwars over de gracht.
Na de aanleg van de vestingwerken langs de Baansingel in 1573, waardoor de Oudegracht zijn functie als verdedigingsgracht verloor, werden tussen de Laat en de Oudegracht nieuwe bouwblokken ontwikkeld. Daarbij werd de gracht bij de Bloemstraat gedempt. Hij heeft waarschijnlijk nog een tijd als laagte in het zicht gelegen. In het traject van de gracht werden diverse plekken aangetroffen waar afval was gestort om de laagte op te vullen. In de tweede helft van de 17de eeuw werd tenslotte het gehele terrein opgehoogd met een halve meter grond.

2000 Groot Nieuwland 06-16 (00GRO) Leisteentje

leisteentje met ingekrast bootje

Klik hier voor: opgravingsfoto's en vondsten Groot Nieuwland 6-16

Laatste wijziging: 07 oktober 2011