Hoe werkt het gemeentebestuur, inleiding

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Hoe werkt het gemeentebestuur, inleiding

Hoe werkt het gemeentebestuur, inleiding

Het gemeentebestuur van Alkmaar bestaat uit een algemeen bestuur (de gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (het college van B en W).

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De gemeenteraad:

  • stelt algemeen geldende regels (verordeningen) vast;
  • bepaalt het beleid van de gemeente Alkmaar;
  • stelt in de begroting vast hoeveel geld waarvoor wordt uitgegeven.

De gemeenteraad wordt één keer in de vier jaar gekozen. De gemeenteraad telt 39 raadsleden en bestaat uit een acht politieke fracties. De raad vergadert gemiddeld één keer in de drie weken (waaraan voorafgaand vergaderingen van de commissies van advies).

College van B en W

Het college bereidt voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert uit wat de gemeenteraad vaststelde. Het college bestaat uit een burgemeester en een aantal wethouders. Het college verdeelt de taken onder de leden. De burgemeester en de wethouders krijgen ieder een eigen portefeuille (een aantal taken). Het college vergadert elke week op dinsdagmorgen. Dan worden onder andere voorstellen bsproken van de portefeuillehouders die de ambtelijke organisatie voorbereidde.

Burgemeester

De Kroon benoemt de burgemeester voor zes jaar. De burgemeester is voorzitter van het college en (technisch) voorzitter van de gemeenteraad. Ook hij heeft een aantal taken. Bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe de gemeente werkt en wat haar taken zijn? Bekijk dan de animatie of lees de brochure:

Animatie

Zó werkt de gemeenteraad (YouTube)

Dualisme

Op 7 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht geworden. Hierdoor zijn de posities, functies en bevoegdheden van de raad en het college gescheiden. Een wethouder kan niet meer tegelijkertijd ook een raadslid zijn. De raad concentreert zich op vertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Het college neemt het bestuur voor zijn rekening.

Laatste wijziging: 19 december 2016