Huisnummer

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Huisnummer

Huisnummer

Een nummeraanduiding is van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente. De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (meestal huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

Splitst u zelf een verblijfobject, zonder dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft, dan moet u zelf uw huisnummer aanvragen.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt uw verzoek voor een huisnummer digitaal indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Indienen verzoek huisnummer met DigiD (particulieren)
Indienen verzoek huisnummer met eHerkenning (ondernemers)

Zijn er voorwaarden?

1. U moet eigenaar of gemachtigde van de eigenaar van het object zijn.
2. Wanneer het object (of deel hiervan) meerdere eigenaren heeft, moet ook de andere eigenaar schriftelijk instemmen met de huisnummeraanvraag.
3. Het is aan te bevelen om óók een eventuele huurder van het object bij de aanvraag te betrekken.
4. De aanvrager moet na verlening van een huisnummer het nummer op een duidelijke wijze aanbrengen op het object. 

Hoe ziet de procedure eruit?

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze door de gemeente Alkmaar in behandeling genomen. Op uw aanvraag wordt in principe binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen beslist. Uw aanvraag wordt getoetst aan de 'Adressenverordening'.

Na een afweging van de mogelijkheden wordt een huisnummer al dan niet toegekend. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u dan ook om uw aanvraag ruim vóór het tijdstip waarop u het huisnummer nodig heeft in te dienen. Indien een huisnummer wordt toegekend, dan moet u zelf het nummer binnen 4 weken na verzending van het besluit op of aan het object aanbrengen. Indien het object nog niet is voltooid, dan moet het nummer binnen 4 weken na de voltooiing worden aangebracht op of aan het object.

Postcodes en kadastrale aanduidingen

De gemeente kent geen postcodes en kadastrale aanduidingen toe. Postcodes worden toegekend door PostNL, enige tijd nadat er door de gemeente een huisnummer is toegekend. Meer informatie over postcodes kunt u vinden via www.postnl.nl. Kadastrale aanduidingen worden toegekend door het Kadaster. Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Wat is het?

Een nummeraanduiding is van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding is inschrijving bij de gemeente niet mogelijk.

De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (meestal huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Een verblijfsobject wordt sinds de wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) onderscheiden als een eenheid van gebruik (bijvoorbeeld een woning, een winkel etc.) binnen een of meerdere panden. Bij elk verblijfsobject hoort een huisnummer. Omgekeerd hoort een adres altijd bij een verblijfsobject, dan wel een standplaats of ligplaats.

De gemeente geeft een huisnummer af zodra een nieuwe woning, winkel of een ander ‘verblijfsobject’ ontstaat. Bij een nieuw te bouwen pand bijvoorbeeld dat zowel een woning als een winkel zal omvatten, ontstaan twee verblijfsobjecten en worden dus twee adressen uitgegeven. Als een pand wordt gesloopt, vervallen met de erbij horende verblijfsobjecten ook de huisnummers. 
Er zijn vier situaties waarin de gemeente automatisch nummeraanduidingen uitgeeft, wijzigt of intrekt.
1. De gemeente regelt automatisch een nieuwe nummeraanduiding voor de verblijfsobjecten bij een pand, wanneer een omgevingsvergunning wordt verleend;
2. de gemeente regelt automatisch een nieuwe nummeraanduiding voor een nieuw vergunde stand- of ligplaats.
3. De gemeente kan een bestaande nummeraanduiding wijzigen door uit te breiden of te vernummeren.
4. De gemeente trekt nummeraanduidingen in bij het slopen van vastgoedobjecten en het intrekken van stand- of ligplaatsen.

Wanneer krijgt een verblijfsobject geen nummeraanduiding?

Aan niet zelfstandige objecten ‘achter de voordeur’ geeft de gemeente geen nummers uit. Denk aan:
• kamers in verpleeghuizen, bejaardenhuizen, verpleegstershuizen, studentenkamers
• kantoorunits
• ruimtes waar iemand inwoont
Deze eenheden van gebruik voldoen niet aan de criteria voor een ‘verblijfsobject’.

Wanneer vraagt u zelf een nummeraanduiding aan?

U als burger of bedrijf hoeft slechts in enkele gevallen zelf de gemeente te verzoeken om een huisnummer uit te geven of te wijzigen. Dat is vooral het geval wanneer er nieuwe verblijfsobjecten bijkomen zonder dat er een vergunning voor nodig is. Deze wijziging komt dan niet bij de gemeente ‘in beeld’, en de gemeente weet dan niet dat er verblijfsobjecten bij komen die een adres moeten krijgen. U kunt dan contact opnemen met de gemeente om de huisnummers te regelen.

Voorwaarde is wel dat de nieuwe eenheden van gebruik voldoen aan de strikte definitie van een verblijfsobject: een verblijfsobject is gedefinieerd als “de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.”

Nevenadres

In sommige gevallen kan naast een uitgegeven adres een extra zogeheten 'nevenadres' worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf behalve de hoofdingang nog een afzonderlijke expeditie-ingang heeft die aan een andere openbare ruimte ligt. Een dergelijk nevenadres kan voor leveranciers gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van navigatieapparatuur.

Huisnummer opvragen

Heeft u een nieuw gebouwd huis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? U kunt uw huisnummer bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe huisnummers. Echter bij woningbouwprojecten vraagt u het huisnummer op bij de projectontwikkelaar/aannemer.

Vernummering

Het wijzigen van nummeraanduidingen (vernummering) heeft grote gevolgen voor onder andere bewoners, belastingen, gemeentelijke diensten, hulpdiensten en nutsbedrijven. Bij vernummering vervangt de gemeente een bestaande nummeraanduiding door een nieuwe nummeraanduiding. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij nieuwbouwprojecten. Het is niet altijd mogelijk om bij nieuwbouw de nieuwe nummeraanduidingen in te passen tussen de bestaande nummeraanduidingen. De gemeente informeert eigenaren/gebruikers van te voren over de vernummering. De gemeente kan een onkostenvergoeding uitkeren.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

Adressenverordening

Gemeentewet