Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Huisnummer

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Huisnummer

Huisnummer

Splitst u zelf een verblijfobject, zonder dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft, dan moet u zelf uw huisnummer aanvragen.

Hoe vraag ik het aan?

Om een huisnummer toe te kennen heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

Stuur alles op naar postbus 53, 1800 BC  Alkmaar of naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl

Zijn er voorwaarden?

1. U moet eigenaar of gemachtigde van de eigenaar van het object zijn.
2. Wanneer het object (of deel hiervan) meerdere eigenaren heeft, moet ook de andere eigenaar schriftelijk instemmen met de huisnummeraanvraag.
3. Het is aan te bevelen om óók een eventuele huurder van het object bij de aanvraag te betrekken.
4. De aanvrager moet na verlening van een huisnummer het nummer op een duidelijke wijze aanbrengen op het object. 

Hoe ziet de procedure eruit?

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze door de gemeente Alkmaar in behandeling genomen. Op uw aanvraag wordt in principe binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen beslist. Uw aanvraag wordt getoetst aan de 'Adressenverordening'.

Na een afweging van de mogelijkheden wordt een huisnummer al dan niet toegekend. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u dan ook om uw aanvraag ruim vóór het tijdstip waarop u het huisnummer nodig heeft in te dienen. Indien een huisnummer wordt toegekend, dan moet u zelf het nummer binnen 4 weken na verzending van het besluit op of aan het object aanbrengen. Indien het object nog niet is voltooid, dan moet het nummer binnen 4 weken na de voltooiing worden aangebracht op of aan het object.

Postcodes en kadastrale aanduidingen

De gemeente kent geen postcodes en kadastrale aanduidingen toe. Postcodes worden toegekend door PostNL, enige tijd nadat er door de gemeente een huisnummer is toegekend. Meer informatie over postcodes kunt u vinden via www.postnl.nl. Kadastrale aanduidingen worden toegekend door het Kadaster. Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Laatste wijziging: 14 december 2017