Huisvestingsvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

Voor elke huurwoning in Alkmaar met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens moet een huisvestingsvergunning worden aangevraagd.

Een huisvestingsvergunning geeft u toestemming om in een goedkope woning te wonen. Met de huisvestingsvergunning wil de overheid goedkopere woningen beschikbaar houden voor mensen met een beperkt inkomen. Goedkope woonruimte is nog steeds schaars en deze komt zonder regulering niet alleen terecht bij de groepen die daarop zijn aangewezen. Daarom heeft de gemeente Alkmaar op grond van de Huisvestingswet regels gesteld voor de verdeling van woonruimte. Deze staan in de Huisvestingsverordening Alkmaar.

Wanneer heb ik het nodig?

Huurwoningen met een huur van maximaal € 710, 68 per maand (prijspeil 2017) komen in aanmerking voor huurtoeslag. Gaat u een woning huren die in aanmerking komt voor huurtoeslag? Hiervoor heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Voor het huren van een kamer is geen huisvestingsvergunning nodig. Gaat u een woning huren van een woningcorporatie? De woningcorporaties in Alkmaar zijn gemachtigd om namens de gemeente een huisvestingsvergunning af te geven. Gaat u een woning huren van een particuliere verhuurder? Dien dan de aanvraag bij de gemeente in.

Hoe vraag ik het aan?

Mail het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de inkomensverklaring, een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en de ondertekende verhuurdersverklaring naar: vergunningen@alkmaar.nl.

of

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de inkomensverklaring, een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en de ondertekende verhuurdersverklaring naar:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar
Unit Vergunning- en subsidieverlening
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Wachttijd

Is de aanvraag compleet en u voldoet aan de voorwaarden, dan verzenden wij binnen twee weken de huisvestingsvergunning.

Kosten

Geen.

Contact

Heeft u vragen? Bel 14 072 of stuur een e-mail.

 

Uw eigen inlogcode voor de hele overheid