Ideeën voor hondenvoorzieningen gevraagd

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Ideeën voor hondenvoorzieningen gevraagd

Ideeën voor hondenvoorzieningen gevraagd

Vanaf 2017 wordt in de hele gemeente Alkmaar hondenbelasting geheven, dus nu ook in de dorpen. Gemeente Alkmaar heeft gebieden aangewezen waar de hondenbelastingplicht geldt. Dit zijn tevens de gebieden waar voorzieningen zijn of worden getroffen voor honden of om hondenoverlast tegen te gaan. Binnenkort wordt huis-aan-huis gecontroleerd of hondenbezitters aangifte hebben gedaan.

De inkomsten uit hondenbelasting worden benut voor voorzieningen voor honden en hondenbezitters. Ook worden overlast-beperkende maatregelen ingezet. De gemeente wil in het buitengebied ook voorzieningen voor honden realiseren en doet dat graag op basis van wensen van inwoners en hondenbezitters. Heeft u een wens of idee voor een hondenvoorziening? Is er bijvoorbeeld een locatie bij u in de buurt die geschikt is als losloopgebied of om een speelvoorziening voor honden te realiseren? Mail uw idee dan naar  honden@alkmaar.nl of telefonisch via 14072. 

In het buitengebied worden nu verschillende middelen ingezet, die overlast door honden tegengaan. De hondenpoepzuiger rijdt minimaal één dag per week in het buitengebied. Waar exact is afhankelijk van meldingen door burgers uit het buitengebied. Daarnaast worden op verzoek van inwoners hondenhaltes geplaatst, die hondenbezitters faciliteren om de ontlasting van de hond eenvoudig op te kunnen ruimen. Heeft u zelf een idee voor een voorziening of maatregel? Uw suggesties kunt u ook doorgeven via bovenstaande contactgegevens. 

Binnenkort start huis-aan-huis gecontroleerd of hondenbezitters aangifte hebben gedaan. Deze controle start in juni in Alkmaar en komend najaar in de dorpen.

Laatste wijziging: 15 juni 2017