Illegale reclame-uitingen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Illegale reclame-uitingen

Illegale reclame-uitingen

Omdat wildgroei en illegale reclame geen goed doet aan het stadsbeeld, zijn er duidelijke regels en grenzen aan het brede pakket aan mogelijkheden voor het voeren van reclame.

De gemeente Alkmaar voert actief beleid tegen illegale plakkers én adverteerders. Per geconstateerde overtreding, per wild geplakte poster, sticker of sandwichbord betaalt u € 250. Ook voor illegale bedrijfsreclame zoals reclameborden, reclamevoertuigen en gevelreclame, geldt een strak handhavingsbeleid. Wilt u voorkomen dat uw reclame-uiting wordt weggehaald, maak dan gebruik van de hiervoor bestemde reclamedragers.

In Alkmaar is het verboden om zonder toestemming van de gemeente of de eigenaar van het object reclamedragers te plaatsen (reclameborden, reclamevoertuigen, et cetera) of verspreiden dan wel plakken (posters, affiches, stickers, en dergelijke).

Voor tijdelijke reclame en niet-commerciële aankondigingen zijn er in de openbare buitenruimte van Alkmaar verschillende (al dan niet betaalde) reclamedragers beschikbaar, zoals abri’s, billboards, evenementenborden en vrije plakplaatsen.

Afhankelijk van soort bericht (bijvoorbeeld een ideële, culturele of commerciële uiting) kan er onder andere geadverteerd worden op vrije plakplaatsen, evenementenborden, abri’s, europanels, billboards en lichtmastreclames.

Zie ook:

Buitenreclame
Omgevingsvergunning voor reclame
Promoacties: sampling
Promoacties: flyeren
Reclame als uitstalling van (winkel-)bedrijf
Tijdelijke reclame
Vergunningen en ontheffingen
Vrije plakplaatsen affiches

Laatste wijziging: 21 november 2019