Illegale bouw of gebruik melden

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Illegale bouw of gebruik melden

Illegale bouw of gebruik melden

Bouwen zonder vergunning

Wordt er (on)bewust gebouwd zonder de vereiste vergunningen dan is er sprake van illegaal bouwen. Ook als een bouwer tijdens de bouw wil afwijken van de goedgekeurde plannen zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de gemeente, is er sprake van illegaal bouwen.

Illegaal gebruik

In bestemmingsplannen is aangegeven waarvoor erven en gebouwen gebruikt mogen worden. Wijkt men af van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan of van de leefmilieuverordening, door bijvoorbeeld een woning als winkel of als kantoor te gebruiken, dan is er sprake van illegaal gebruik.

Melden illegale bouw/gebruik

Heeft u vragen of klachten over illegaal bouwen of gebruik, maak dan gebruik van het formulier melding klacht omgevingsrecht. Dit formulier kunt u met eventuele bijlagen mailen naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Bij een klacht wordt eerst onderzocht of werkelijk sprake is van illegale bouw of een illegale gebruikswijziging. Als dat het geval is zal de gemeente over gaan tot het aanschrijven van de eigenaar zodat het illegale bouwwerk wordt verwijderd of het illegale gebruik wordt gestaakt. Ook kan het zijn de eigenaar in de gelegenheid wordt gesteld om het illegale bouwwerk of het illegale gebruik alsnog, als dit mogelijk is volgens de regelgeving, te legaliseren door het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Weet u niet zeker of de bouwwerkzaamheden illegaal zijn? U kunt ook de vergunningencheck doen op het omgevingsloket.

Zie ook

Laatste wijziging: 05 september 2019