Inleveren of ophalen (buitenlandse) documenten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Inleveren of ophalen (buitenlandse) documenten

Inleveren of ophalen (buitenlandse) documenten

De Basisregistratie Personen (BRP), waarin de persoonsgegevens van inwoners zijn opgeslagen, moet juist zijn. Soms vragen wij u daarom om zogenaamde ‘brondocumenten’ te tonen, waarop de ontbrekende of juiste gegevens vermeld staan .Het gaat onder meer om akten van geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging.

Verificatie document

Van een akte of document uit het buitenland moet zeker zijn dat deze echt is. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document, voordat u een afspraak maakt.

Afspraak maken

Voor het inleveren van het document maakt u vooraf een afspraak in het Stadskantoor. Dit kan op twee manieren:

Met DigiD

Afspraak met DigiD

Zonder DigiD

Afspraak zonder DigiD

Belangrijk

  • Lever alleen originele akten of documenten in;
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie- of apostillestempel hebben. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke regels gelden voor het land waar uw documenten vandaan komen.
  • Deze informatie is ook beschikbaar in andere talen.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Het originele buitenlandse document zoals bijvoorbeeld een geboorte-, huwelijks- of partnerschapsakte, indien nodig gelegaliseerd en/of vertaald door een Nederlandse beëdigd tolk/vertaler,

Kosten

Geen.