Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Home > Inwoners > Burgerzaken > Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Waar kan ik me inschrijven als niet-ingezetene in Nederland?

U kunt zich in Nederland inschrijven bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening. Dit zijn de volgende gemeenten:  Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen/Eemshaven, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

Ik kom van de Nederlandse Antillen. Geldt voor mij dezelfde procedure voor het inschrijven?

Komt u vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BES-eilanden, dan moet u kunnen aantonen daar uitgeschreven te zijn. Dit om dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden te voorkomen. Verder geldt voor u dezelfde procedure voor het inschrijven.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn gegevens door?

Bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening  voor niet-ingezetenen kunt u een wijziging in de geregistreerde gegevens doorgeven. Hiervoor moet u een document kunnen tonen waaruit de wijziging blijkt. De wijziging wordt binnen vier weken verwerkt en is gratis.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens (ook als ik vertrek uit Nederland)?

Uw geregistreerde gegevens blijven bewaard in de BRP.

Welke gegevens worden geregistreerd bij inschrijving?
  • Naam, geboorte, geslacht;
  • Nationaliteit;
  • Woonadres buiten Nederland;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Administratienummer.
Hoe weet ik dat ik ingeschreven sta?

Bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening gaat u na of u in de BRP staat ingeschreven. U mag uw gegevens altijd gratis inzien. U kunt ook een uittreksel uit de BRP vragen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Om uw gegevens in te zien, moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen inzage krijgen. 

 

Hoe staat het met de privacy van mijn gegevens?

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. De overheid bewaakt de privacy zorgvuldig en gebruikt deze gegevens alleen om haar wettelijke taken goed uit te voeren.

Hoe kom ik achter mijn Burgerservicenummer (BSN)?

Als niet-ingezetene ontvangt u na inschrijving in de BRP een BSN, dat  bestaat uit negen cijfers. Dit nummer staat op het afschrift dat u bij inschrijving meekrijgt. Bent u het nummer kwijt? Neem dan contact op met één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen. 

 

Voorheen had ik een sofinummer. Is dat hetzelfde als mijn Burgerservicenummer (BSN)?

Ja.

 

Kan ik nog naar de Belastingdienst toe voor inschrijving?

Nee. U kunt zich uitsluitend bij de Belastingdienst melden als u zich niet persoonlijk kan melden bij een gemeente in Nederland omdat u zich bijvoorbeeld buiten Nederland bevindt. U kunt dan bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen terecht. Het telefoonnummer is +31 55 538 53 85. Adres: Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen.

Hoe weet ik welke instanties gebruikmaken van mijn gegevens?

Nadat u zich geïdentificeerd heeft, kunt u bij de gemeente een overzicht krijgen van de instanties, waaraan de afgelopen 20 jaar persoonsgegevens zijn verstrekt.

Zijn alle geregistreerde gegevens voor alle instanties zichtbaar?

De geregistreerde gegevens zijn zichtbaar voor Nederlandse overheidsorganisaties . Die krijgen alleen die gegevens te zien die zij voor hun taak nodig hebben. Daarnaast kunnen ook sommige niet-overheidsorganisaties uw gegevens gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen. Ten slotte kunnen ook enkele andere organisaties uw gegevens gebruiken, bijvoorbeeld kerken. U kunt verzoeken dat uw gegevens voor deze organisaties geheim worden gehouden. De toegang die de overheidsorganisaties en sommige niet-overheidsorganisaties hebben, kunt u niet blokkeren.

Laatste wijziging: 01 maart 2018