Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Inschrijven in Register Niet-Ingezetenen (RNI)

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen. Blijft u korter dan 4 maanden, dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij één van de gemeenten in Nederland met een speciale inschrijfvoorziening hiervoor. Gemeente Alkmaar heeft zo’n inschrijfvoorziening. U kunt als niet-ingezetene met een identiteitsbewijs bij ons terecht voor inschrijving.

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen. Blijft u korter dan vier maanden, dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij één van de gemeenten in Nederland met een speciale inschrijfvoorziening hiervoor. Gemeente Alkmaar heeft zo’n inschrijfvoorziening. U kunt als niet-ingezetene bij ons terecht voor inschrijving.

Hoe maak ik een afspraak?

Via het e-mailadres: rnialkmaar@alkmaar.nl

How do I make an appointment?

Send an e-mail to rnialkmaar@alkmaar.nl

Hoe vraag ik een afschrift uit de Registratie Niet-Ingezetene (RNI) aan?

Als u in het buitenland woont

 • Print het formulier aanvraag uittreksel (pdf).
 • Heeft u geen bankrekeningnummer in Nederland? Dan hoeft u de eenmalige machtiging niet in te vullen.
 • Vul de formulieren in. Vermeld uw adres in het buitenland en mail het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en het betalingsbewijs naar post@alkmaar.nl of stuur de stukken op. Mail of stuur voor een snelle afhandeling ook het betalingsbewijs mee.
 • Maak het bedrag € 8,70 over naar onderstaand rekeningnummer ten name van gemeente Alkmaar, unit Burgerzaken.
  Vermeld uw naam, geboortedatum, omschrijving van het uittreksel en de volgende gegevens:
  IBAN NL57BNGH0285098624
  BNG 28.50.98.624
  BIC-code BNGHNL2G
  De bankrekening loopt bij: BV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Postbus 30305, 2500 GH Den Haag, The Netherlands.
 • Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling krijgt u het uittreksel toegestuurd.

Als u in Nederland woont

 • Print de formulieren aanvraag uittreksel (pdf) en de eenmalige machtiging (pdf).
 • Vul de formulieren in. Vermeld het adres waar u verblijft in Nederland en mail de formulieren en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar post@alkmaar.nl of stuur de stukken op.
 • Maak het bedrag (€ 8,70) over naar onderstaand rekeningnummer ten name van gemeente Alkmaar, unit Burgerzaken.
  Vermeld uw naam, geboortedatum, omschrijving van het uittreksel en de volgende gegevens:
  IBAN NL57BNGH0285098624
  BNG 28.50.98.624
  BIC-code BNGHNL2G
  De bankrekening loopt bij: BV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Postbus 30305, 2500 GH Den Haag, The Netherlands.
 • Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling krijgt u het uittreksel toegestuurd.

Wachttijd

Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling krijgt u het uittreksel toegezonden.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland?

Bent u van plan om langer dan 4 maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in uw woongemeente. U bent verplicht dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland te doen. Als uw partner en/of kinderen ook langer dan 4 maanden in Nederland willen blijven, dan moeten zij ook een afspraak maken om zich te laten inschrijven. Naast deze inschrijving bij de gemeente moet u zelf alsnog de nodige vergunningen (verblijfsvergunning/werkvergunning) aanvragen.

Kosten

€ 8,70

Let op: betaling uitsluitend mogelijk met uw pinpas.

Information for foreign workers

Zie ook

Waarom moet ik me inschrijven?

Het is voor u belangrijk om ingeschreven te zijn omdat u daarmee een burgerservicenummer ontvangt. Dit eigen persoonsnummer wordt gebruikt voor uw contact met de Nederlandse overheid. Iedereen die in het buitenland woont, maar in Nederland wil werken of studeren, heeft dit nummer nodig.

U kunt zich in Nederland inschrijven bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening. Dit zijn de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen/Eemshaven, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

Waarom heeft de Nederlandse overheid een Basisregistratie Personen?

De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken. Om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar het belang hiervan gaat nog verder. Ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken deze persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op de individuele situatie. Daarom heeft de overheid een Basisregistratie Personen (BRP), waarin alle gegevens zijn opgenomen van ingezetenen en niet-ingezetenen.

Wat is een burgerservicenummer?

Het  burgerservicenummer (BSN) is een eigen persoonsnummer voor het contact van de burger met de overheid. Het nummer bestaat uit 9 cijfers. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Het BSN heeft voordelen voor de burger en voor de overheid. Het vergemakkelijkt de contacten met de gemeente en andere (overheids)instanties. Schrijft u zich voor het eerst in Nederland in, dan krijgt u een BSN. Iedereen die gaat werken, verstrekt dit BSN aan de werkgever. Daarmee regelt de werkgever een aantal zaken voor de burger met bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfonds. Ook de gezondheidszorg maakt gebruik van het BSN. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek kan naar het BSN gevraagd worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.burgerservicenummer.nl.

Meer informatie / More information

Meenemen

Graag mee (laten) nemen bij de afspraak:
• een geldig identiteitsbewijs;
• een persoon vertrouwd met de Nederlandse of Engelse taal;
• getekende toestemming van de ouders en een kopie identiteitsbewijs van de ouders voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Waar kan ik me inschrijven als niet-ingezetene in Nederland?

U kunt zich in Nederland inschrijven bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening. Dit zijn de volgende gemeenten:  Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen/Eemshaven, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

Ik kom van de Nederlandse Antillen. Geldt voor mij dezelfde procedure voor het inschrijven?

Komt u vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BES-eilanden, dan moet u kunnen aantonen daar uitgeschreven te zijn. Dit om dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden te voorkomen. Verder geldt voor u dezelfde procedure voor het inschrijven.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn gegevens door?

Bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening  voor niet-ingezetenen kunt u een wijziging in de geregistreerde gegevens doorgeven. Hiervoor moet u een document kunnen tonen waaruit de wijziging blijkt. De wijziging wordt binnen vier weken verwerkt en is gratis.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens (ook als ik vertrek uit Nederland)?

Uw geregistreerde gegevens blijven bewaard in de BRP.

Welke gegevens worden geregistreerd bij inschrijving?
 • Naam, geboorte, geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Woonadres buiten Nederland;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Administratienummer.
Hoe weet ik dat ik ingeschreven sta?

Bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening gaat u na of u in de BRP staat ingeschreven. U mag uw gegevens altijd gratis inzien. U kunt ook een uittreksel uit de BRP vragen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Om uw gegevens in te zien, moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen inzage krijgen. 

 

Hoe staat het met de privacy van mijn gegevens?

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. De overheid bewaakt de privacy zorgvuldig en gebruikt deze gegevens alleen om haar wettelijke taken goed uit te voeren.

Hoe kom ik achter mijn Burgerservicenummer (BSN)?

Als niet-ingezetene ontvangt u na inschrijving in de BRP een BSN, dat  bestaat uit negen cijfers. Dit nummer staat op het afschrift dat u bij inschrijving meekrijgt. Bent u het nummer kwijt? Neem dan contact op met één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen. 

 

Voorheen had ik een sofinummer. Is dat hetzelfde als mijn Burgerservicenummer (BSN)?

Ja.

 

Kan ik nog naar de Belastingdienst toe voor inschrijving?

Nee. U kunt zich uitsluitend bij de Belastingdienst melden als u zich niet persoonlijk kan melden bij een gemeente in Nederland omdat u zich bijvoorbeeld buiten Nederland bevindt. U kunt dan bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen terecht. Het telefoonnummer is +31 55 538 53 85. Adres: Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen.

Hoe weet ik welke instanties gebruikmaken van mijn gegevens?

Nadat u zich geïdentificeerd heeft, kunt u bij de gemeente een overzicht krijgen van de instanties, waaraan de afgelopen 20 jaar persoonsgegevens zijn verstrekt.

Zijn alle geregistreerde gegevens voor alle instanties zichtbaar?

De geregistreerde gegevens zijn zichtbaar voor Nederlandse overheidsorganisaties . Die krijgen alleen die gegevens te zien die zij voor hun taak nodig hebben. Daarnaast kunnen ook sommige niet-overheidsorganisaties uw gegevens gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen. Ten slotte kunnen ook enkele andere organisaties uw gegevens gebruiken, bijvoorbeeld kerken. U kunt verzoeken dat uw gegevens voor deze organisaties geheim worden gehouden. De toegang die de overheidsorganisaties en sommige niet-overheidsorganisaties hebben, kunt u niet blokkeren.