Jupiterstraat

Waar bent u naar op zoek?

Jupiterstraat

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865

De gemeentelijke afdeling monumentenzorg en archeologie deed in het voorjaar van 1994 onderzoek op de toekomstige bouwlokatie van aanleunwoningen van het verzorgingstehuis Lauwershof en woningbouwvereniging Rochdale. Het terrein is gelegen op het zuidelijke uiteinde van de strandwal van Oudorp. In het verleden zijn in de directe omgeving karolingische en 11de-13de eeuwse potscherven gevonden.
Helaas bleek de bovenlaag van het Oude Duinzand al flink afgegraven te zijn zodat er slechts enkele paalsporen over waren gebleven. Ons humeur verbeterde aanmerkelijk toen alsnog twee waterputten en enkele sloten werden gevonden, waaruit een flinke hoeveelheid aarde-werk is geborgen uit de 8ste-9de eeuw. Eén van de waterputten bevatte ook scherven uit de 10de-12de eeuw. Zeldzaam is de vondst van smidsafval bestaande uit ijzerslakken,
slijpstenen en aardewerken blaasbalg-beschermers (deze lijken op weefgewichten maar het gat is niet gesleten en ze zijn aan één zijde sterk verhit). Ook bleek dat de oude verkaveling die tot de jaren 1960 nog aanwezig was, vrijwel dezelfde richting had als de vroeg-middeleeuwse slootstelsels.

Laatste wijziging: 26 februari 2010