Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Kansspelautomaatvergunning

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Kansspelautomaatvergunning

Kansspelautomaatvergunning

Een kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning nodig heeft om deze te kunnen exploiteren. We onderscheiden hoogdrempelige inrichtingen (cafés restaurants, nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, buurthuizen). U mag maximaal twee automaten hebben.

Aanvragen

Kosten

U betaalt leges zoals genoemd in artikel 3 van het speelautomatenbesluit 2000

Contact

Bel 14 072 of via email.

Zie ook

Klein kansspel (bingo)

Laatste wijziging: 28 april 2017