Kansspelautomaatvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Kansspelautomaatvergunning

Kansspelautomaatvergunning

Een kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning nodig heeft om deze te kunnen exploiteren.

Een kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning nodig heeft om deze te kunnen exploiteren. We onderscheiden hoogdrempelige inrichtingen (cafés restaurants, nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, buurthuizen). U mag maximaal twee automaten hebben.

Aanvragen

Kosten

U betaalt leges zoals genoemd in artikel 3 van het speelautomatenbesluit 2000

Contact

Bel 14 072 of via email.

Waar mag ik de automaat plaatsen?

Een behendigheidsautomaat mag zowel in een laagdrempelige als hoogdrempelige inrichting geplaatst worden. Een kansspelautomaat mag alleen in een hoogdrempelige inrichting geplaatst worden. Er mogen niet meer dan twee automaten in de inrichting geplaatst worden.

Zie ook

Klein kansspel (bingo)