Kansspelautomaatvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Kansspelautomaatvergunning

Kansspelautomaatvergunning

Een kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning nodig heeft om deze te kunnen exploiteren.

Een kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning nodig heeft om deze te kunnen exploiteren. We onderscheiden hoogdrempelige inrichtingen (café's restaurants, nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, buurthuizen). U mag maximaal twee automaten hebben.

Aanvragen

Vanaf 1 oktober kunt u hier uw vergunning digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.
Wilt u in de periode tussen 16 en 30 september een vergunning aanvragen en is de aanvraag urgent?
Mail uw aanvraag dan naar vergunningen@alkmaar.nl .

Kosten

U betaalt leges zoals genoemd in artikel 3 van het speelautomatenbesluit 2000

Contact

Bel 14 072 of via email.

Waar mag ik de automaat plaatsen?

Een behendigheidsautomaat mag zowel in een laagdrempelige als hoogdrempelige inrichting geplaatst worden. Een kansspelautomaat mag alleen in een hoogdrempelige inrichting geplaatst worden. Er mogen niet meer dan twee automaten in de inrichting geplaatst worden.

Zie ook

Klein kansspel (bingo)