Koopwoning tijdelijk verhuren vergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Koopwoning tijdelijk verhuren vergunning

Koopwoning tijdelijk verhuren vergunning

U bent eigenaar van een koopwoning in Alkmaar. En u wilt deze woning tijdelijk verhuren. Dat kan. De woning moet zijn bestemd voor de verkoop en de woning moet leeg staan. Maar er zijn nog meer voorwaarden. Deze voorwaarden ...

U bent eigenaar van een koopwoning in Alkmaar en u wilt deze woning tijdelijk verhuren. Dat kan. U heeft hiervoor een vergunning nodig en er zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet de woning bestemd zijn voor de verkoop en te koop staan. Ook moet u zelf bewoner zijn geweest van de woning. Maar er zijn nog meer voorwaarden. Lees vóórdat u uw aanvraag indient de voorwaarden goed door.

Tijdelijk verhuren

Voorwaarden en wetgeving

Aanvragen

U kunt de vergunning hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u leges.

Tijdelijk verhuren


U mag uw woning particulier verhuren. De huurder heeft dan huurbescherming volgens het Burgerlijk Wetboek. Zijn rechten zijn in de wet omschreven. Daarnaast mag u uw leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren. De tijdelijke huurder heeft minder rechten.

 • Voordelen van tijdelijk verhuur voor de verhuurder
 • U heeft geen dubbele maandlasten.
 • U kunt altijd de huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal drie maanden.
 • De verkoop van uw woning gaat tijdens de huurperiode gewoon door.
 • De verkoop van uw woning staat niet meer onder tijdsdruk.
 • De huurder kan uw toekomstige koper worden.
 • De huurder heeft geen ‘normale’ huurbescherming volgens het Burgerlijk Wetboek.

Nadelen van tijdelijk verhuur voor de verhuurder

 • Er zijn fiscale nadelen.
 • De hypotheekrenteaftrek op de lening van uw verhuurde woning vervalt. Uw verhuurde woning gaat bij tijdelijke verhuur namelijk van box 1 (inkomen uit werk en eigen woning) naar box 3 (inkomen uit beleggen en sparen).

Voorwaarden en wetgeving

Leegstandwet

Wettelijke bepalingen vergunningaanvraag (artikel 15)


Wij toetsen uw vergunningaanvraag aan de Leegstandwet. De belangrijkste punten daaruit zijn:

 • De woning moet bestemd zijn voor de verkoop.
 • U moet zelf bewoner zijn geweest van de woning.
 • U moet bij de gemeente waarin de woning staat een vergunning aanvragen.
 • Per woning wordt een vergunning verstrekt voor een periode van vijf jaar. Per 1 juli 2013 is dit tevens de maximale termijn. De vergunning kan niet worden verlengd. 
 • U mag meer dan één keer een vergunning aanvragen, op voorwaarde dat tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit, waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur gold.
 • Reeds vóór 1 juli 2013 verleende vergunningen voor woonruimte kunnen niet meer verlengd worden. Voor deze verleende vergunningen is per 1 juli 2013 de nieuwe vergunningtermijn van vijf jaar van kracht. De vergunninghouder kan wel aan de gemeente vragen om schriftelijk te bevestigen dat de vergunning voor 5 jaar geldt vanaf het moment van uitgifte. De gemeente geeft daarin ook de einddatum van de vergunning aan.
 • Uw hypotheekverstrekker moet u toestemming geven om uw woning tijdelijk te verhuren. Heeft u NHG (Nationale Hypotheek Garantie) voor uw woning? Dan moet u ook toestemming hebben van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
  Wettelijke bepalingen huurovereenkomst (artikel 16)

Wettelijke bepalingen huurovereenkomst (artikel 16)

Nadat de vergunning is verleend, sluit u met de tijdelijk verhuurder een huurovereenkomst af. De huurovereenkomst moet voldoen aan een aantal punten:

 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
 • In de huurovereenkomst moet staan dat de verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandwet. Ook moeten de duur van de vergunning en de huurprijs in de huurovereenkomst staan.
 • De huurovereenkomst duurt minimaal 6 maanden.
 • De opzegtermijnen moeten in de huurovereenkomst staan. De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal één maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden. De huurder en de verhuurder moeten schriftelijk opzeggen.
 • De huurovereenkomst eindigt indien de vergunning niet meer geldig is, tenzij het gebruik van de woning met goedvinden van de verhuurder wordt voortgezet. Dan is er sprake van een reguliere huurovereenkomst.

Contact

Voor vragen kunt u bellen naar 14 072 voor de unit Vergunning- en Subsidieverlening.

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2014

Berekening puntentelling zelfstandige woning huurcommissie

Zie ook

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2014

Berekening puntentelling zelfstandige woning huurcommissie