Koorstraat 59

Waar bent u naar op zoek?

Koorstraat 59

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865

02KRS Versierde kleipijp

Bij de verbouwing na de verhuizing van apotheek Kruisinga werden in april 2002 bouwhistorische en archeologische waarnemingen gedaan. Van de oudste kern van het gebouw was alleen de noordelijke zijmuur nog over. Oorspronkelijk had het pand een kap parallel aan de straat en wellicht hoorde één van beide buurpanden er van origine bij. Het oudste deel was oorspronkelijk voorzien van een diepe kelder met op een grenen balklaag een opkamer, ongeveer een meter boven het straatpeil. Dit deel van het pand dateert vermoedelijk van (kort?) voor het eind van de 16de eeuw en staat afgebeeld op de kaart van C. Drebbel uit 1579. Begin 17de eeuw is het flink gewijzigd; er kwam een nieuwe kap haaks op de Koorstraat en het pand werd verlengd. Uit de daarbij aangelegde beerput werd een verzameling serviesgoed geborgen. Bij een verdere vergroting in het derde kwart van de 17de eeuw werd een nieuwe beerput aangelegd. Deze bleek in het verleden reeds door schatgravers geplunderd en leverde slechts een handvol scherven op. In de 18de eeuw was het pand onderdeel van de herberg 'De Roode Leeuw'. Uit deze fase werd een afvalkuil gevonden met onder meer allerlei drinkgerei.

Koorstraat 59 (02KRS) Opgravingsfoto_01

Laatste wijziging: 26 februari 2010