Laat 217-219

Waar bent u naar op zoek?

Laat 217-219

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 1994 Laat 217-129 (94LAA) 01-Schoenen

Bij de afbraak van de Josephschool, Laat 217-219, werd in 1994 een opgraving verricht door de afdeling monumentenzorg en archeologie. Dit werd uitgevoerd in combinatie met het bouwrijp maken en een bodemsanering door de aannemer.
De oudste sporen betreffen turfstekerij, waarbij in het veen van de ondergrond rechthoekige gaten waren afgegraven die met zand en bagger waren opgevuld. Deze dateren nog van vóór de 12de eeuw. Een humeus kleilaagje hier overheen zou kunnen samenhangen met de 12de-eeuwse overstromingen. Toch werd daarna ter plekke nog gewoond, getuige mestkuilen, slootjes, een waterput en wat paalsporen uit het eind van de 12de en de eerste helft van de 13de eeuw.
De bewoningssporen worden afgedekt door een kleipakket, afgezet door een overstroming die geïdentificeerd kan worden als die van 1248. Deze overstroming, vermeld in de Annalen van Egmond, had ook in de Kraspolder (opgraving 1992) een dik kleipakket nagelaten. Uit de periode hierna zijn alleen een waterput, enkele ingeslagen palen en opeenvolgende sloten gevonden. Het terrein werd in de 2de helft van de 14de eeuw flink opgehoogd en was tot die tijd denkelijk niet bebouwd.
Uit de eeuwen na de ophoging zijn diverse funderingen, kelders, water- en beerputten gevonden met uiteenlopend vondstmateriaal, o.a. een 17de-eeuwse met bijzonder glaswerk en een soort houten kolfstokje.

1994 Laat 217-129 (94LAA) 02-glroe13AE

Klik hier voor: opgravingsfoto's Laat 217-219              Klik hier voor: vondsten Laat 217-219

Laatste wijziging: 07 oktober 2011