Archeologie > opgravingen Langestraat

Waar bent u naar op zoek?

Cultuur en Historie > Opgravingenkaart > Archeologie > opgravingen Langestraat

Archeologie > opgravingen Langestraat

 Augustus 2015

Opgravingen Langestraat Maria Tesselschade

Bergen van de spullen uit de beerput van Maria Tesselschade (aangeleverde foto)

Verrassende vondsten tijdens opgravingen Langestraat: gegraveerd glas en resten leerlooierij

In de zomer vond de opgraving aan de Langestraat plaats. Onder veel publieke belangstelling hebben de archeologen acht weken lang onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit deel van de Langestraat. Hierbij zijn veel vondsten gedaan die veel vertellen over de ontstaansgeschiedenis en inrichting van de Langestraat.
Vooraf hadden archeologen al door bronnenonderzoek gevonden dat Maria Tesselschade Roemers Visscher daar aan de Langestraat gewoond had. Zij was onder meer een goede bekende van Joost Vondel en had als bijzondere hobby het graveren van glas. Tijdens het opgraven van de beerput op haar perceel werd een spectaculaire ontdekking gedaan: de scherven van een door haar gegraveerd glas. Daarnaast werden ook meer persoonlijke spullen gevonden, zoals schoenen, kledingresten, resten van beschreven perkament en speelgoed.

Veel bewoningssporen

Er werden zeer veel bewoningsporen aangetroffen uit diverse perioden, waarvan de oudste bewoning teruggaat tot de 14de eeuw. Na een eerste analyse van alle aangetroffen sporen blijkt dat er in die periode op het perceel aan de Langestraat waarschijnlijk een leerlooier gevestigd was. Er zijn diverse sporen aangetroffen die te maken hebben met het looiersproces. Bijzonder is wel dat zo’n stinkend ambacht in één van de hoofdstraten van Alkmaar gevestigd was en niet aan de buitenrand van de stad, aan het water. Er stond zelfs een stadskasteel vlak naast!

Meerdere kavels

Het lijkt erop dat deze looierij meerdere kavels besloeg en dat deze activiteit een lange periode aan de Langestraat plaatsvond. Er zijn veel resten gevonden van deze activiteit waaronder leerafsnijdsels, kuilen met run (eikensnippers) voor de bewerking van huiden en lagen met kalk. Allemaal zaken die te maken hebben met het arbeidsintensieve proces van leerlooien. Tijdens het looien had men heel veel water nodig voor het wassen en spoelen van de huiden. Wellicht werd dit water bij de Nieuwesloot gehaald en de kans bestaat dat de looierij zich vanaf de Langestraat tot aan de Nieuwesloot gevestigd

19 juni - Archeologen doen topvondst!

Glasvondst Langestraat

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Langestraat in Alkmaar op het perceel waar Maria Tesselschade Roemers Visscher gewoond heeft, is een beerput gevonden. In deze beerput zijn naast persoonlijke spullen ook fragmenten gegraveerd glas gevonden die naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Maria Tesselschade Roemer Visscher zijn.
Lees meer over de topvondst.

9 juni - Archeologisch onderzoek van start

2015 Langestraat opgravingen

Op dinsdag 9 juni om 16:00 uur gaf cultuurwethouder Anjo van de Ven (OPA) samen met twee van drie getroffen ondernemers van de brand in de Langestraat de officiële kick-off van het archeologisch onderzoek. Daarbij werden informatieborden onthuld, waarop uitleg en beeldmateriaal over de geschiedenis van de Langestraat, de geschiedenis van de panden en wat de archeologen aan het doen zijn. Tijdens het archeologisch onderzoek dat circa 8 weken duurt, zijn de informatieborden bevestigd aan het hekwerk.

Media:

Zie ook:

Monumenten en archeologie

 

Laatste wijziging: 21 februari 2017