Leerlingenvervoer

Waar bent u naar op zoek?

Leerlingenvervoer

Soms vergoedt gemeente Alkmaar de vervoerskosten van een leerling naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school.

 

Regeling Leerlingenvervoer

Soms vergoeden wij de vervoerskosten als uw kind een school bezoekt voor (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier basisonderwijs.

Welke vorm van bekostiging u ontvangt, hangt onder andere af van de locatie van de school en de mogelijkheden van uw kind. 

Uitgangspunt is dat u als ouder/verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school.

MEE op weg

In 2016 zijn wij samen met MEE & de Wering gestart met project MEE op weg. Dit project heeft als doel het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandig reizen van leerlingen. Met hulp van een OV-/fietsmaatje leert uw kind wat zijn of haar mogelijkheden zijn ten aanzien van het zelfstandig naar school gaan.
Wilt uw kind graag leren om zelfstandig te reizen van huis naar school of naar de stageplek? Bijvoorbeeld met de fiets of de bus? Meld uw kind dan aan bij MEE & de Wering. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

MEE & de Wering
088 6 522 522
meeopweg@meenwh.nl
www.meenwh.nl/meeopweg

Filmpje: Samen op weg naar meer zelfstandigheid.

Aanvragen

Bekijk eerst de 'toelichting aanvraag leerlingenvervoer' en de informatie en voorwaarden onder het tabblad 'Lees meer'.
Denkt u in aanmerking te komen voor vergoeding van de vervoerskosten?
Dien dan een aanvraag in met DigiD (u logt in met uw eigen DigiD, niet met die van uw kind).

       

Voorwaarden

U komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. Voorwaarden zijn:

  • Uw kind moet Alkmaar als hoofdverblijf hebben. U kunt als ouder in een andere woonplaats staan ingeschreven.
  • De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijk school.
  • De leeftijd van uw kind.
  • Wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen.

Soort vervoer

U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van verschillende vormen van vervoer:

  • Fiets
  • Openbaar vervoer
  • Eigen vervoer (kilometervergoeding auto)
  • Aangepast vervoer (rolstoel)busje)

Indien uw kind niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan gaan, vergoeden wij ook de reiskosten van een begeleider.

Nieuwe richtlijn voor veilig vervoer van rolstoelgebruikers per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 geldt een nieuwe richtlijn voor het veilig vervoer van rolstoelgebruikers, de zogenaamde Code VVR. De chauffeur zorgt ervoor dat de rolstoelgebruiker veilig van A naar B wordt gebracht. Als de rolstoelgebruiker de overstap vanuit de rolstoel naar en van een gewone zitplaats in de taxi niet kan maken, dan mag volgens de nieuwe richtlijn de rolstoelgebruiker alleen vervoerd worden in een rolstoel die voldoet aan ISO 7176-19:2015. Rolstoelen die voldoen aan die regelgeving zijn te herkennen aan het haaksymbool op de rolstoel.

De meeste rolstoelen die door de gemeente Alkmaar zijn verstrekt voldoen al aan deze richtlijn. Een enkele rolstoel nog niet. Als u een rolstoel heeft zonder het haaksymbool en dus een niet goedgekeurde rolstoel, dan zal de gemeente zorgen voor een andere rolstoel. De gemeente Alkmaar is met de hulpmiddelenleveranciers aan het inventariseren welke rolstoelgebruikers het betreft en zal deze klanten benaderen met een brief.

Bekijk ook de checklist Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden voor tips en adviezen bij gebruik van rolstoelvervoer en meer informatie over de Code VVR. 

Advies

Voor het beoordelen van uw aanvraag vragen wij soms advies van een deskundige.

Wachttijd

U ontvangt het besluit binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.
Deze periode verlengen wij hoogstens met 4 weken. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Verordening

Lees meer in de Verordening Leerlingenvervoer.