Leerplicht Verzuim

Waar bent u naar op zoek?

Leerplicht Verzuim

3 vormen van verzuim

Absoluut verzuim

Is uw kind leerplichtig maar niet ingeschreven bij een school? Dat heet ‘absoluut verzuim’. Dit verzuim is soms kort, bijvoorbeeld als uw kind van de ene naar de andere school overstapt. Het verzuim kan ook structureel zijn. Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven. De ouders/verzorgers moeten hun kind bij een school inschrijven en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

Relatief verzuim

Geoorloofd verzuimStaat uw kind wel ingeschreven bij een school, maar gaat hij of zij regelmatig niet naar school? Dat is ‘relatief verzuim’. De leerplichtambtenaar kan u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) aanspreken op dit verzuim. Er zijn 3 soorten:

  • Geoorloofd verzuim: Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan, dan heet dat ‘geoorloofd verzuim’. Een geldige reden kan zijn ziekte, maar ook een bruiloft, begrafenis of jubileum. Dien een aanvraagformulier extra schoolverlof schriftelijk en tijdig in bij de directie van de school. Het aanvraagformulier is ook op school verkrijgbaar.
  • Ongeoorloofd verzuim: Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Voorbeelden zijn: regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan.
  • Ziekteverzuim::Scholen melden dit verzuim via het verzuimloket (IB-groep) aan de leerplichtambtenaarZiekteverzuimAls uw kind ziek is en u heeft hem of haar ziek gemeld, heet dit ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim. Maar soms zijn kinderen niet echt ziek. Als de school denkt dat er iets anders aan de hand is, kan de school contact opnemen met de jeugdarts of de leerplichtambtenaar.

Luxeverzuim

Neemt u uw kind buiten de schoolvakanties zonder toestemming mee op vakantie, dan noemen wij dat luxeverzuim.

Procesverbaal

Als u uw kind niet naar school laat gaan of zelfs niet inschrijft op een school, maken wij procesverbaal op.


 

Laatste wijziging: 05 februari 2019