Leerplicht begin en einde

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Leerplicht begin en einde

Leerplicht begin en einde

Begin en einde

Op de eerste schooldag van de nieuwe maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplicht. Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar is het niet leerplichtig. Een leerling is volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:

  • nog geen 18 jaar zijn
  • nog geen startkwalificatie hebben
  • de volledige leerplicht achter de rug hebben

Leerplichtwet

In de Leerplichtwet staat dat kinderen die leerplichtig zijn naar school moeten en niet zomaar mogen wegblijven. U bent verplicht extra schoolverlof aan te vragen en de scholen zijn verplicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Ondersteuning aan 18+

De RMC-trajectbegeleiders geven ondersteuning aan jongeren die 18 jaar en ouder zijn en die op zoek zijn naar scholing en werk. 

Zie ook

Laatste wijziging: 26 juli 2019