Leerplicht extra schoolverlof

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Leerplicht extra schoolverlof

Leerplicht extra schoolverlof

In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is ingesteld. Iedereen is vanaf de leeftijd van 5 jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt geheel leerplichtig...

Via het formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek vraagt u toestemming aan de schooldirecteur voor extra schoolverlof. Dit formulier is ook verkrijgbaar op school.

Toestemming voor extra verlof

In sommige gevallen krijgt u toestemming:

  • huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
  • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedverwanten of aanverwanten
  • overlijden of een ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten
  • verhuizing van uw gezin
  • sommige religieuze feestdagen
  • u werkt bijvoorbeeld in de horeaca of landbouw en door uw beroep kunt u geen vakantie regelen in de schoolvakantie (een verklaring van uw werkgever is nodig voor de aanvraag) De schooldirecteur verleent maximaal 10 dagen extra vakantieverlof. Dit vakantieverlof mag alleen nooit plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.

Beslissing

  • De schooldirecteur heeft de bevoegdheid om maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen.
  • De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om gewichtige omstandigheden. Dit kan nooit vakantieverlof zijn.

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat kinderen die leerplichtig zijn naar school moeten en niet zomaar mogen wegblijven. De scholen zijn verplicht om vermoedens van (ongeoorloofd) verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Contact

Bel 14 072 en vraag naar de leerplichtambtenaar.

Zie ook