Lid voor de referendumcommissie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Lid voor de referendumcommissie

Lid voor de referendumcommissie

De organisatie

Alkmaar, 100.000+ gemeente en vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van de stad en land. Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt trekt Alkmaar jaarlijks veel bezoekers. De ligging nabij kust en randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen. 

De Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 4 juni 2015 de referendumverordening vastgesteld. Burgers kunnen een referendum initiëren waarin zij zich kunnen uitspreken over een belangrijk vraagstuk. Een referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad, doet een voorstel voor de uitvoering en houdt toezicht op het proces. De referendumcommissie bestaat uit vijf leden, op dit moment is er sprake van één vacature. 

Profiel van de functie

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na vier jaar is herbenoeming mogelijk. De tijdsbesteding is afhankelijk van de voorliggende vraagstukken. Het is dan ook mogelijk dat er geen tot maar enkele vergaderingen zijn gedurende de benoemingstermijn. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 

Het takenpakket omvat o.a.:

 • De raad te adviseren over de toelaatbaarheid van een onderwerp waarvoor een referendumverzoek is ingediend.
 • De raad een voorstel te doen voor de vraagstelling van een referendum.
 • Toezicht te houden op de uitvoering van de verordening en de organisatie van het referendum.
 • Toezicht te houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting.
 • De raad te adviseren over het subsidiebudget.
 • De raad te adviseren over de evaluatie van gehouden referenda en van voorstellen en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid.
 • Verder adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd over aanpassingen van de verordening, over de bij referenda en referendumverzoeken te volgen procedure en over alle overige zaken die het referendum betreffen.

 Wat vragen wij?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Achtergrond gewenst op politiek/bestuurskundig gebied, juridisch (bijvoorbeeld bestuursrecht, kiesrecht) gebied of op het gebied van communicatie.
 • Onafhankelijke instelling.
 • Kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen, in het bijzonder binnen gemeenten.
 • Aantoonbare interesse in en kennis van burgerparticipatie en communicatie.
 • Ervaring met referenda strekt tot de aanbeveling. 

Wat bieden wij?

Leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding per vergadering conform de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Alkmaar 2017. Op dit moment betreft dit een bedrag van 125,57 euro per vergadering. De commissie zal, wanneer de samenstelling compleet is, bij elkaar komen. Volgende bijeenkomsten zijn afhankelijk van de vraagstukken die voorliggen. 

Interesse?

Hebben wij je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je CV en uitgebreide motivatie via e-mail aan raadsgriffie@alkmaar.nl Je kunt reageren op deze vacature tot en met 1 mei. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 6 mei 2019. 

Meer informatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bart Oskamp, boskamp@alkmaar.nl, 06-31699359. 

Laatste wijziging: 12 april 2019