Ligplaatsvergunning woonboten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Ligplaatsvergunning woonboten

Ligplaatsvergunning woonboten

In Alkmaar ligt een aantal woonboten. Hoe komt u aan een woonboot? Heeft u er een vergunning voor nodig? Waar moet u zijn?

Een vergunning voor een woonboot heet een ligplaatsvergunning en kan alleen worden aangevraagd door de (nieuwe) eigenaar van de woonboot. De eigenaar moet zich legitimeren en het bewijs van eigendom overleggen. In Alkmaar is in de bestemmingsplannen bepaald waar woonboten mogen liggen en wat de afmetingen mogen zijn. In Alkmaar zijn alle ligplaatsen bezet. Er zijn dus geen nieuwe ligplaatsen voor woonboten beschikbaar. U kunt dus geen woonboot binnenbrengen.

  • De vergunning is persoons-, ligplaats- en vaartuiggebonden. Bij wijzigingen zoals verbouwen, verkoop en vervangen van de woonboot moet er opnieuw een ligplaatsvergunning worden aangevraagd. 
  • Een ligplaatsvergunning geldt voor een periode van 5 jaar. 
  • Het is mogelijk om de ligplaatsvergunning op 2 namen te stellen. Beide personen moeten in dat geval kunnen aantonen eigenaar te zijn van de boot en een legitimatiebewijs overleggen.

Aanvragen

U kunt de ligplaatsvergunning voor woonboten hier digitaal aanvragen.

Aanvragen ligplaatsvergunning met DigiD

Kosten

U betaalt leges. Daarnaast betaalt u precario (afhankelijk van de lengte van de woonboot).

Woonboot vinden

Een woonboot vinden is niet eenvoudig. Woonboten zijn altijd eigendom van particulieren. Zoekt u een woonboot, dan huurt of koopt u van een particuliere eigenaar. Woonboten worden regelmatig op verschillende websites te huur of te koop aangeboden. Als u een woonboot koopt, hou er dan rekening mee dat u  een ligplaatsvergunning nodig hebt. Een ligplaatsvergunning is persoonsgebonden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Voorwaarden en wetgeving

Woonbotenbeleid Alkmaar (pdf/3MB)
Verordening openbaar water
Algemene Plaatselijke Verordening