Lindegracht 016

Waar bent u naar op zoek?

Lindegracht 016

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 1995 Lindegracht 016 (95LIN) rbor06

In juli 1995 werd een opgraving uitgevoerd op een bouwlocatie naast het Hofje van Splinter. Het terrein bevindt zich precies tegenover het appartementencomplex De Linden, waar in 1993 werd gegraven voorafgaand aan de bouw. Net als in 1993 werd een fraaie waterput uit de 2de of 3de eeuw na Chr. ontdekt, die was gebouwd met graszoden. Ook enkele kuilen dateren uit deze periode. Deze resten behoren bij een nederzetting waarvan alle vondsten tot dusverre direct ten zuiden van de Grote Kerk zijn gedaan.
Een bijzondere ontdekking was een oud bewoningslaagje in het duinzand met daarin vage sporen van schepsteken. Botten met slachtsporen en enkele potscherven bewijzen weliswaar menselijke bewoning maar maken geen scherpere datering mogelijk dan 'IJzertijd'.
In 1993 was de zuidkant van een middeleeuws boerenerf ontdekt. De Lindegracht, van origine een 14de-eeuwse vestinggracht, bleek destijds precies om dit erf heen te zijn aangelegd. De opgraving van 1995 bevestigde het vermoeden dat het oudste Alkmaar zich niet verder naar het zuiden had uitgestrekt: er werd geen enkel spoor van vóór 1300 aangetroffen.
Wel werd een sloot gevonden uit de 14de eeuw, die het achtererf van een huis aan het Ritsevoort heeft omgeven. Hij zal bij een huis hebben behoord dat vlak buiten de toenmalige stadsvesten (Lindegracht) was gelegen. In de 15de en 16de eeuw ontwikkelde zich hier een voorstadje, dat tenslotte in 1573 binnen de stad kwam bij de aanleg van de nieuwe stadswallen en grachten (de Kennemersingel). Het opgravingsterrein beslaat de achtererven van de huizen aan het Ritsevoort en het is dan ook geen wonder dat er beerputten en afvalkuilen zijn aangetroffen met een grote hoeveelheid 16de- en 17de-eeuwse vondsten.

1995 Lindegracht 016 (95LIN) overzicht

Klik hier voor: opgravingsfoto's Lindegracht 16    Klik hier voor: vondsten Lindegracht 16

Laatste wijziging: 07 oktober 2011